Poziv za prijavu polaznika šeste generacije lidersko/trenerskog programa

Mreža savjeta/vijeća učenika u Bosni i Hercegovini sa ponosom objavljuje poziv za upis šeste generacije lidersko/trenerskog programa mreSVUBIH-a.
mreSVUBiH nastoji da kao organizacija koja radi sa mladima širom Bosne i Hercegovine unaprijedi njihova znanja i vještine, te da ih prenese na sljedeće generacije ambicioznih i pozitivnih mladih ljudi.
KONKURS za prijem radnika/ce u radni odnos - mreSVUBIH | CPCD
Stoga pozivamo sve zainteresovane, proaktivne mlade ljude iz Bosne i Hercegovine željne učenja i širenja svojih znanja, mlade koji žele razvijati i unaprjeđivati svoje liderske kompetencije i doprinositi razvoju društva jednakih mogućnosti, da se prijave na mreSVUBIH AKADEMIJU.
mreSVUBIH AKADEMIJA je program koji će mladima iz BIH omogućiti da na edukativno/iskustveni način razviju svoje liderske kompetencije te da iste primjenjuju u programu razvoja savjeta/vijeća učenika u BiH.
mreSVUBIH AKADEMIJA je jedinstven četvorogodišnji program neformalne edukacije koji ima za cilj razvoj omladinskih lidera koji usklađuje lične potrebe i interese sa izazovima liderstva u specifičnom ambijentu BiH.
Svoje prijave možete slati do 15.6.2020. godine, nakon čega će biti izvršen odabir kandidata koji će biti primljeni na akademiju.
Više informacija: