Poziv za prijavu tekstova monodrame na 3. Regionalni festival monodrame “inbox”

Organizatori Regionalnog festivala monodrame “inBox”, Hrvatski kulturni centar Nova Bila i Kazalište mladih KORIFEJ, s ciljem poticanja regionalnog dramskog stvaralaštva i promocije dramskih pisaca objavljuje:

NATJEČAJ ZA TEKST MONODRAME I DODJELU NAGRADE U SKLOPU 3. REGIONALNOG FESTIVALA MONODRAME “inBox”:

I.

– dramski tekst treba biti napisan na BHS jeziku

– drmski tekst treba biti pisan ćirilicom ili latinicom

– dramski tekst može pripadati bilo kojem žanru

– dramski tekst ne može prethodno biti objavljen ili scenski postavljen

– dramski tekst je potrebno  dostaviti u elektronskoj formi (PDF)

– pravo sudjelovanja na Natječaju imaju sve punoljetne osobe

– autor može prijaviti samo jedan tekst

Svaka prijava koja ne ispunjava gore navedene kriterije bit će eliminirana.

II.

Tekstove prispjele na Natječaj će čitati, ocjenjivati i o nagradi odlučiti tročlani stručni žiri, sastavljen od dramaturga, književnika, redatelja ili teoretičara iz zemalja Regiona , a koje imenuje organizacijski odbor festivala „inBox“.

III.

Kazalištu mladih “Korifej” treba dostaviti tekst monodrame putem maila. Dramski tekst ne smije sadržavati podatke o autoru, a podatke o autoru (puno ime i prezime, zemlja iz koje se prijavljuje tekst, adresa, broj telefona) potrebno je slati u tekstu maila ili posebnom dokumentu. Tekstovi se šalju na mail adresu: natječaj@inboxfest.ba, s naznakom:

Prijava monodrame na natječaj „inBox”.

Prijavljeni tekstovi će biti proslijeđeni članovima žirija bez podataka o autorima teksta.

Natječaj je otvoren od 27.2.2023. do 16.07.2023., a prijave se mogu slati najkasnije do subote, 15.07.2023. u 24:00h.

IV.

Nagrada se objavljuje i uručuje na 3. Regionalnom festivalu monodrame “InBox” koji će biti održan od 07. do 10.09.2023. godine u Travniku- Nova Bila, BiH.

V.

Kazalište mladih „Korifej“ zadržava prava na produkciju i izvođenje teksta dvije godine od dodjeljivanja nagrade, nakon čega prava na tekst polaže isključivo autor teksta.

V.

Nagrada za najbolji tekst podrazumijeva novčani iznos od 1.000,00 KM.

VI.
Festival se obvezuje producirati pobjednički tekst do inBox-a 2024. godine.

 

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative(BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“

Posljednji postovi