Poziv za prisustvo radionici „Kako do uspješnog zagovaranja?“

Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BIH) organizuje radionicu „Kako do uspješnog zagovaranja?“ za organizacije civilnog društva, koja će se održati 24.02.2023. godine u hotelu Bristol u Mostaru, sa početkom u 10:00 časova.

Tokom prethodnog perioda, TI BiH je izradio Priručnik za zagovaranje za udruženja i građane u BiH. U priručniku su na jednostavan način opisane tehnike zagovaranja, kao i “uspješni” slučajevi zagovaranja u posljednjih 10 godina. Pored toga, priručnik nudi i alate koji će pomoći udruženjima i građanima BiH u pripremi kampanja javnog zagovaranja.

Osnovni cilj Radionice je detaljnije upoznati učesnike sa procesom zagovaranja, sa posebnim naglaskom na društveno-politički kontekst, pripremne alate zagovaranja, studije slučaja i tehnike zagovaranja. Pored toga, učesnici Radionice će imati priliku da kroz interaktivne metode rada spoznaju koristi zagovaranja, te nauče kako primjeniti tehnike zagovaranja u praksi.

Radionica „Kako do uspješnog zagovaranja?“ organizuje se uz podršku Švedske.

Ljubazno Vas molimo da svoje učešće potvrdite na e-mail adresu mtrifkovic@ti-bih.org ili na broj telefona 033/220-049 do 20.02.2023. godine. Kontakt osoba je Mirjana Trifković.

 

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative(BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“