Poziv za projekte europske kooperacije 2021

Poziv za projekte evropske saradnje sa budžetom od preko 60 miliona eura. Ovaj poziv će podržati projekte koji uključuju veliku raznolikost igrača aktivnih u različitim kulturnim i kreativnim sektorima.

Fokus je na evropskoj umjetničkoj saradnji i inovacijama na temama kao što su angažman publike, socijalna kohezija, digitalizacija, doprinos Europskom zelenom dogovoru i specifični izazovi u sektorima knjiga, muzike, arhitekture i kulturne baštine.

Kandidati mogu birati između malih, srednjih ili velikih projekata, ovisno o veličini njihovog konzorcijuma.

Krajnji rok: 7. septembar 2021

Više o pozivu za projekte, pročitajte OVDE