Poziv za Terenske istraživače/ice: Analiza medijskog pristupa omladinskim politikama u BiH

JAVNI POZIV ZA TERENSKE ISTRAŽIVAČE/ICE (2 izvšioca)

OMLADINSKA NOVINSKA ASOCIJACIJA U BOSNI I HERCEGOVINI (ONAuBiH) OBJAVLJUJE POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA U SVRHU PROVOĐENJA ISTRAŽIVANJA:

„Mladi u fokusu: Medijska izvještavanja o omladinskim politikama u BiH“

 

Trajanje angažmana: 20.1.2024 – 31.3.2024

 

Uvod:

Omladinska novinska asocijacija u Bosni i Hercegovini (ONAuBiH) poziva sve zainteresirane i stručne pojedince i pojedinke da se prijave za poziciju Terenskog/e istraživača/ice u okviru projekta „Putokaz za mlade, karike za promjene“, koji se sprovodi uz podršku Instituta za razvoj mladih KULT. Projekt ima za cilj utvrditi trenutno stanje i nedostatke u izvještavanju bh. lokalnih i drugih mainstream medija o temama vezanim za omladinske politike te pružiti dubinsku analizu načina na koji se omladinske politike reflektiraju u medijskom izvještavanju u Bosni i Hercegovini.

 

Pozadina:

Danas na teritoriji Bosne i Hercegovine imamo tri zakona koja se tiču prava i obaveza mladih:

 • Zakon o mladima Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, 36/10),
 • Zakon o omladinskom organizovanju Republike Srpske (Službeni glasnik RS, 98/04, 119/08, 1/12), te
 • Zakon o mladima Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, 18/17)[1].

Kroz navedene zakone o mladima tretira se pojam „omladinska politika“. Omladinska politika se može doživljavati i kao obuhvat svih domena praktične politike koji se tiču mladih osoba, npr. socijalna zaštita, zdravlje, stanovanje, zaposlenje/preduzetništvo, formalno obrazovanje i tako dalje, kao i sagledavanje transverzalnih pitanja kao što su socijalna inkluzija, aktivno učešće mladih, rodna ravnopravnost, itd[2]. Omladinske politike igraju ključnu ulogu u oblikovanju budućnosti mladih, a medijsko izvještavanje ima značajan utjecaj na percepciju i razumijevanje tih politika. Projekt „Putokaz za mlade, karike za promjene“ se bavi proučavanjem načina na koji bh. mediji pokrivaju omladinske politike, identificiraju ključne teme i trendove te analiziraju novinarski pristup tim pitanjima. U prvoj fazi projekta, planiramo angažovati dva/dvije terenska/e istraživača/ice koji će obići različite regije i istražiti načine primjene omladinskih politika na lokalnom nivou.

 

Zadaci:

 • Istraživanje implementacije omladinskih politika na terenu i online u odabranim regijama;
 • Prikupljanje informacija o aktivnostima i programima usmjerenim na mlade kroz fokus grupe;
 • Saradnja s lokalnim partnerima/organizacijama i medijima;
 • Praćenje i dokumentiranje ključnih izazova i uspjeha u implementaciji omladinskih politika na lokalnom nivou;
 • Redovno izvještavanje prema glavnom/oj istraživaču/icu i ONAuBiH timu o napretku i rezultatima.

 

Potrebni uslovi i vještine:

 • Poznavanje lokalnih specifičnosti i potreba mladih u regiji;
 • Izražene komunikacijske i istraživačke vještine;
 • Mogućnost putovanja i rad na terenu;
 • Odgovornost, preciznost i sposobnost samostalnog rada.
 • Poznavanje medijskog okvira u Bosni i Hercegovini;
 • Poznavanje omladinskih politika i njihovog značaja (poželjno);
 • Državljanstvo Bosne i Hercegovine.

 

Rokovi:

 • od 20.1.2024 do 15.3.2024. realizovati dodijeljenje zadatke od strane istraživačkog tima te sprovesti fokus grupe s mladima u vezi sa temom istraživanja
 • do 31.3.2024. dostaviti finalni izvještaj o prikupljenim informacijama

 

Prijave:

Molimo vas da svoju prijavu sa biografijom (CV-iem), motivacionim pismom i finansijskom ponudom dostavite najkasnije do 30.12.2023. g. putem e-maila na adresu aplikacije@onaubih.ba, uz naznaku „Prijava za terenskog/u istraživača/icu“. Kandidati/kinje će najkasnije do 16.1.2024. g. dobiti povratne informacije o statusu aplikacije. Za dodatna pitanja ili nedoumice, stojimo vam na raspolaganju putem navedenog e-maila, a postavljanje pitanja je moguće najkasnije do 20.12.2023. g., uz naznaku „Upit“.

 

Cjelokupni tekst Javnog poziva: ONAuBiH – JAVNI POZIV ZA TERENSKE ISTRAŽIVAČE_ICE – Putokaz za mlade, karike za promjene

 

[1] Vodič kroz Zakone i prava mladih u Bosni i Hercegovini, Vijeće mladih Federacije BiH, 2020.

[2] OSNOVE OMLADINSKE POLITIKE, Savjet Evrope i Evropska komisija, 2021.

 

Projekt “Putokaz za mlade, karike za promjene” provodi Omladinska novinska asocijacija u Bosni i Hercegovini uz podršku Instituta za razvoj mladih KULT.

 

Preuzeto sa: onaubih.ba