Poziv za učešće na panel diskusiji

Poštovana/i,
U ime Edukacijskog centra “Nahla” Tuzla zadovoljstvo nam je pozvati Vas da učestvujete na panel diskusiji “Usvajanje vještina kroz neformalno obrazovanje za ravnopravno i kvalitetno pozicioniranje na tržištu rada” koja će biti realizirana u Tuzli u utorak, 19. decembra 2023. godine od 14.00 do 15.15 h, u prostorijama Nahlinog centra (Mitra Trifunovića bb).

Panel diskusija je završna aktivnost projekta “SpRETNA – unaprijeđenje znanja i vještina nezaposlenih žena” u kojem su od septembra do decembra realizovane besplatne edukacije za nezaposlene žene u vidu seminara iz profesionalnih vještina i kurseva iz stranog jezika i poznavanja rada na računaru.

Molimo Vas da nam učešće na panel diskusiji potvrdite najkasnije do 15. decembra 2023. odgovorom na email amina@tuzla.nahla.ba ili telefonom 035/210-110 (12:00-20:00 h).

Agenda panela
14.00 – 14.15 – Uvodna riječ moderatorice i najava panelista
14.15 – 14.45 – Panel izlaganja:
– “Uloga neformalnog obrazovanja u izgradnji kapaciteta mladih za (pro)aktivno djelovanje”, Altijana Mujić, senior volonterka u BH Futures Foundation
– “Benefiti ulaganja u ljudske resurse kroz neformalno obrazovanje”, Andrijana Bukvarević, direktorica ljudskih resura u kompaniji „Bingo“ d.o.o
– “Iz ličnog iskustva: Neformalno obrazovanje kao podrška ličnom i profesionalnom razvoju”, Almedina Karić Jahić
14:45 – 15:15 – Pitanja publike i diskusija

O PROJEKTU

Projekat „SpRETNA – unaprijeđenje znanja i vještina nezaposlenih žena“ je realiziran od augusta do decembra 2023. uz podršku Grada Tuzla. Osnovni cilj projekta je doprinijeti smanjenju nezaposlenosti i socioekonomskom osnaživanju nezaposlenih žena grada Tuzla i njihovih porodica. Projekat je imao tri komponente. Prva komponenta bila je informatičko osposobljavanje i učenje engleskog jezika u vidu kurseva za nezaposlene žene, druga je
sadržavala osnaživanje žena kroz besplatne profesionalne seminare. Treća komponenta je upravo panel diskusija kojom želimo podići svijest građanstva o značaju (ne)formalnog obrazovanja i cjeloživotnog učenja. Okosnica panel diskusije je neformalno obrazovanje i važnost sticanja vještina tim putem.