Poziv za učešće na treningu: Kako zagovaramo promjene? – Troškovi plaćeni!

Interesuje te koja prava imaš kao mlada osoba? Interesuje te kako unaprijediti svoju lokalnu zajednicu? Želiš da zagovaraš promjene u svojoj lokalnoj zajednici?
Vijeće mladih Federacije BiH, Omladinski savjet Republike Srpske i Vijeće/Savjet mladih Brčko distrikta BiH ti nude priliku da budeš dio trodnevnih treninga u sklopu inicijative Fakat je vakat, i naučiš više o javnom zagovaranju i lobiranju u lokalnim zajednicama.

Poziv je namijenjen za:

 • mlade osobe sa područja BiH (od 15 do 30 godina starosti),
 • predstavnike lokalnih omladinskih organizacija,
 • predstavnike lokalnih vijeća i savjeta mladih,
 • aktivne mlade u lokalnim zajednicama.

U toku treninga nudimo ti mogućnost da učiš i čuješ praktične primjere:

 • kada i kako koristimo javno zagovaranje kao alat za promjene;
 • koji su to osnovni elementi javnog zagovaranja;
 • ko su nam partneri u promjenama koje želimo zagovarati u zajednici;
 • na koji način komuniciramo sa donosiocima odluka, mladima, medijima i građanima;
 • kako to funkcioniše lokalna zajednica i šta od zakonskih rješenja za mlade možemo koristiti u radu.

Treninzi će biti organizovani prema sljedećem rasporedu:

 • Zenica (4-6. septembar 2020.) – za učesnike/ce iz Federacije Bosne i Hercegovine,
 • Bijeljina (11-13. septembar 2020.) – za učesnike/ce iz Republike Srpske i Brčko distrikta BiH.

(Uzevši u obzir zakonska rješenja za mlade u oba entiteta i Brčko distriktu BiH te način funkcionisanja lokalne samouprave odlučili smo se da treninzi budu odvojeni, a kako bi osigurali da učesnici dobiju što više informacija koje mogu koristiti u svojim zajednicama.)
Prijaviti se možete kroz forme dostupne na linkovima, a na osnovu zajednice iz koje dolazite.
LINK prijave za trening u Zenici
LINK prijave za trening u Bijeljini
Poziv za prijavu ostaje otvoren do 28.08.2020.godine do 23:59h za trening u Zenici, odnosno do 03.09.2020. godine do 23:59h za trening u Bijeljini.
Odabrani kandidati će biti informisani o selekciji, te tehničkim detaljima treninga (tačne lokacije smještaja i događaja, agenda, i ostale tehničke informacije)
Troškove puta, smještaja i hrane pokrivaju organizatori.
Za sva dodatna pitanja obratite se na nikola.kandic@vijecemladih.ba ili na broj telefona 065171323 (Nikola Kandić).
Projekat se realizuje zahvaljujući podršci programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI)