Poziv za učešće na treningu P.A.C.E.

Youth for Peace u saradnji s Balkans, let’s get up i Udhetimi Lire, te uz podršku Regional Youth Cooperation Office – RYCO i Europske Unije vas pozivaju na učešće u projektu P.A.C.E – Peace and Conflict Education.

Učesnici iz Albanije, Bosne i Hercegovine i Srbije imaju priliku biti dio regionalnog treninga za facilitatore iz oblasti obrazovanja za mir.
Trening će biti održan u Srbiji, od 18. do 23. 06.2021. godine.
Aktivnosti će voditi facilitatori sa višegodišnjim iskustvom iz oblasti mirovnog obrazovanja. Nakon završenog treninga učesnici će imati priliku za daljnji angažman u projektu te mogućnost saradnje sa partnerskim organizacijama.
Cilj projekta je edukacija učesnika o temama mirovnog obrazovanja te stvaranja i usavršavanje vještina za facilitaciju programa obrazovanja za mir.
Broj mjesta je ograničen te će za trening biti odabrano ukupno 15 učesnika, 5 iz Albanije, 5 iz Bosne i Hercegovine te 5 iz Srbije. Sve troškove prevoza, smještaja, hrane i materijala za rad snose organizatori.
Prijave se mogu poslati najkasnije do 03. 06. 2021. do 23:59 putem linka.
(hocu.ba)