Poziv za učešće na treningu za facilitatore MOVIEQ radionica

  • Završio/la si fakultet društvenih znanosti?!
  • Imaš iskustva u radu sa grupama i vođenju radionica?!
  • Interesiraju te programi koji za cilj imaju razvoj i unaprijeđenje socijalnih i životnih vještina?
  • Dolaziš iz jedne od navedenih općina: Bužim, Cazin, Prijedor, Brčko, Tuzla, Zvornik, Zavidovići, Zenica, Bugojno, Sarajevo, Istočno Sarajevo, Jablanica, Čapljina, Bileća, Novi Travnik, Mostar i Foča

IOM te poziva da se prijaviš na 4-dnevni trening za MoviEQ facilitatore

O METODOLOGIJI
MoviEQ ima za cilj da obuči učesnike odgovarajućim životnim vještinama, znanjem, razumjevanjem i spoznajom o sebi i drugima. MoviEQ ima u fokusu životne vještine, alate i tehnike da bi se poboljšala lična rezilijencija i teži tome da ima realnu i dugoročnu korist. Pored toga fokus je dat na učenje primjene vještine kritičkog mišljena da bi mogli prepoznati i prihvatiti različite perspektive od kojih će jedna od njih biti njihova ali biti i prihvaćena od drugih.
Ova radionica koristi jednostavne teorijske okvire i koncepte a kroz interaktivne tehnike i igranje uloga pomaže da se prepoznaju kompleksne ideje o tome kako kontrolisati svoje emocije, ponašanje i interakciju sa drugima, čime se grade kapaciteti koji mogu uticati na promjenu u životu mladih.
MoviEQ radionice sastoje se od 6 sesija, usmjerenih na različite teme vrlo bliske društvenom kontekstu mladih u njihovim lokalnim zajednicama.
ŠTA NUDIMO?

  • 4 dana treninga za vođenje MoviEQ radionica (trening će biti organizovan tokom novembra/studenog 2020. godine. Sve troškove snosi IOM.)
  • Mentorski program za finalizaciju i polaganje facilitatorskog ispita
  • Certifikat IOM-a o završenom kursu
  • Materijale za izvedbu MoviEQ radionica u okviru vlastitog posla

PROGRAM TRENINGA
Tri vrste učenja: iskustveno, analitičko i praktično
1. MoviEQ sesije. Iskustveno učenje
Osobnim učešćem u MoviEQ radionici doživite jedinstveno iskustvo učinka MoviEQ radionice. Nemojte biti analitični tijekom sesija. Prepustite se aktivnostima iz sesija i doživite percepciju budućih sudionika. Reflektirajte svoje iskusvo na kraju svake sesije.
2. Teorije. Analitičko učenje
Za dobro razumijevanje cjelokupne metodologije potrebno je dobro poznavanje koncepta i teorija na kojima počiva sama metodologija. Koncept kritičkog mišljenja omogućava razumijevanje strukture sesija. Osim toga, upoznat ćete se sa teorijom promjene na koju se oslanja većina metodologija koju IOM koristi u svom radu.
3. Feedback. Praktično učenje
Kroz zadatke facilitatora i vježbe na licu mjesta usvojite osnovne facilitatorske vještine neophodne za upravljanje ovim radionicama. Osim zadataka, kroz prezentirane primjere iz prakse dobit ćete uvid u izazove koji se postavljaju pred facilitatora.  U radu u parovima dobit ćete priliku okušati se u facilitatorskoj ulozi na samom treningu, te kroz povratne informacije trenera dobiti uvid u izvedbu. Nakon svake sesije, kroz sva četiri dana, u sekciji pitanja i odgovori moći ćete dobiti dodatne informacije za segmente metodologije za koju su vam potrebna dodatna pojašnjenja.
KAKO SE PRIJAVITI
Zainteresovane osobe se pozivaju da dostave svoj CV i motivacijsko pismo elektronski na email iomsjjmission@iom.int najkasnije do 08.11.2020. godine uz napomenu PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA TRENINGU ZA FACILITATORE MOVIEQ RADIONICA

(mreža-mira)