Poziv za učesnike za učešće u projektu “WEMusic”

Projekat WEMusic – „Wide Music Education Network promoting international cooperation among youth for social inclusion, active citizenship and creating job opportunities“ ima za cilj da podstakne saradnju između organizacija iz programskih i partnerskih zemalja u cilju promocije kvaliteta i prepoznatljivosti omladinskog rada i neformalne edukacije, posebno usmjerene na mlade ljude sa manje mogućnosti, a u pravcu poboljšanja nivoa kompetencija uz obezbjeđivanje aktivnog učešća mladih u društvu.

Izabrano opšte polje intervencije biće muzički sektor, zamišljen kao skup različitih karijera koje ovaj sektor predviđa i koje mladi ljudi često ne poznaju, kao i jedan od sektora koji je otvoreniji za širenje pozitivnih poruka među mladima u smislu borbe protiv diskriminacije, socijalne uključenosti, političkog angažmana i međunarodne saradnje.

Projekat će promovisati uspostavljanje muzičkih centara kojima upravljaju omladinske organizacije koje su u stanju da unaprijede kapacitete mladih da rade na transnacionalnom nivou, sarađuju u stvaranju prilika za zapošljavanje, njegujući inovativne ideje i na taj način doprinose razvoju svojih lokalnih zajednica.

Projekat okuplja šest partnera iz šest različitih zemalja:

  • ArtLab iz Palestine
  • BDK Youth, Culture and Art Center iz Turske
  • Agencija za razvoj i saradnju CEREBRA iz Bosne i Hercegovine
  • Kulturni klub Ali Belhouane (CCAB) iz Tunisa
  • Labirinto Social Cooperative iz Italije i
  • YEU International iz Belgije.

Projekat WEMusic pružiće priliku za 120 mladih ljudi da se pridruže međunarodnoj mreži mladih muzičara.

Projekat finansira Erasmus+ program.

CEREBRA traži mlade ljude od 18 do 30 godina sa sjedištem u Bosni i Hercegovini, koji se bave muzikom i žele da unaprede svoje kapacitete u oblasti muzike. (Nema potrebe da budete profesionalni!)

Projekat će trajati do kraja 2023. godine, a od odabranih učesnika očekujemo učešće u onlajn i licem u lice sesijama/aktivnostima kako bi napravili promjenu kroz muziku.

Prijavite se danas i budite deo ovog putovanja!

Link za prijavu

Rok za prijavu najkasnije do 26. avgusta 2022. godine.

 

Sadržaj o prilikama za mlade na stranici www.catbih.ba se prenosi u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.