Pravila nagradnog konkursa: “Čiča-miča traži se dobra priča”

 1. ORGANIZATOR

Konkurs “Čiča-miča, traži se dobra priča” organizuje platforma za promociju pozitivnih priča o individualcima i individualkama, incijativama, grupama i aktivnostima u Bosni i Hercegovini, pod nazivom “Mi o nama”, koju implementira Centar za kulturnu i medijsku dekontaminaciju (CKMD), uz podršku BHRI (Bosnia and Herzegovina Resilience Initative) projekta.
The Step-by-Step Guide to Writing Powerful Headlines

 1. PODRUČJE ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA KONKURSA

Konkurs se organizuje i provodi na području Bosne i Hercegovine.

 1. KONCEPT KONKURSA

Konkurs se organizuje sa ciljem prikupljanja zanimljivih, originalnih i motivirajućih priča o pojedincima ili grupama koje pomažu kreiranju pozitivnog okruženja u svojim lokalnim zajednicama i/ili šire.
Konkurs je namijenjen svima koji žele doprinijeti širenju pozitivnih i neispričanih priča o njima samima ili ljudima/aktivnostima/grupama ili inicijativama iz njihovog okruženja (lokalne zajednice).
Predložene priče trebaju biti prilagođene mogućnosti realizacije u formi kratke video priče (2-3 minute), odnosno foto priče (tri fotografije uz prateći tekst/intervju dužine do 2 stranice u wordu).
Osoba koja predlaže priču, slanjem prijave potvrđuje svoju zainteresiranost za učešće u pripremi i produkciji priče sa produkcijskim timom “Mi o nama”.
Maksimalno četiri (4) najbolje prijave će biti nagrađene na ovom konkursu.

 1. PRAVO NA UČEŠĆE

U konkursu mogu učestvovati sva fizička lica starija od 18 godina, sa prebivalištem na području Bosne i Hercegovine, koja putem svojih profila na društvenim mrežama preko kojih vrše prijavu na konkurs, prate zvaničnu Facebook stranicu “Mi o nama” i Instagram profil “Mi o nama”, a koja u periodu od 22.09. do 22.10.2020. godine pošalju svoju prijavu u skladu sa propozicijama Konkursa.
Pravo na učešće nemaju lica zaposlena kod organizatora, niti lica koja direktno učestvuju u realizaciji ovog konkursa. U konkursu ne mogu učestvovati niti lica zaposlena kod nezavisnih partnera, u reklamnim agencijama uključenim u ovu promociju, kao i najbliži članovi porodice bilo koje od navedenih osoba. Svaki učesnik može učestvovati u konkursu samo u svoje lično ime i učestvovanjem potvrđuje da su svi poslani lični podaci samo njegovi lični podaci, te se slaže sa ovim pravilima. Učesnici nisu ograničeni brojem učestvovanja, ali mogu dobiti samo jednu nagradu.
Učesnici se obavezuju da će navesti sve podatke definirane propozicijama, te da će svoje prijedloge dostaviti isključivo elektronskim putem na jedan od predviđenih načina.

 1. NAČIN UČEŠĆA

Učesnici/e mogu učestvovati u konkursu slanjem prijave isključivo elektornskim putem, i to:
putem privatne poruke u inbox Facebook stranice Mi o nama (www.facebook.com/mionama.ba/)
putem direktne poruke u inbox Instagram stranice Mi o nama (https://www.instagram.com/mi_o_nama)
Prijave je moguće slati isključivo u formi word dokumenta ili PDF-a direktno ili putem linka na kojem će se nalaziti pomenuti dokument uz mogućnost downloada.
Svaka prijavljena priča treba da sadrži sljedeće elemente:

 • Ime i prezime osobe koja prijavljuje priču, datum rođenja i ime mjesta prebivališta
 • Validnu e-mail adresu i kontakt broj telefona osobe koja prijavljuje priču
 • Siže priče (do 300 riječi) koji objašnjava temu priče, predstavlja glavnog aketra(e), ustanovljava narativni tok priče, ističe njenu jedinstvenost kao i univerzalnost

Navedenu lokaciju/e na kojima bi se priča pripremala ako bude odabrana za realizaciju
Obavezno naveden preferirani oblik u kojem biste voljeli realizirati prijavljenu priču: video ili foto priča
Slanjem priče, potvrđujete da imate suglasnost predložene osobe/a ili grupe za javno eksponiranje i predstavljanje putem medija.
Why you should take time away from your to-do list

 1. ODABIR POBJEDNIKA

Odabir pobjednika konkursa će se vršiti isključivo putem evaluacije pristiglih prijava. Evaluaciju će obaviti stručni žiri, specijalno oformljen za ovu svrhu. Žiri će ocjenjivati pristigle prijave prema sljedećim kriterijima, poredanim silazno prema značaju:

 1. Mogućnost realizacije priče u željenoj formi (kratka video ili foto priča u tri slike uz prateći tekst/intervju)
 2. Postojeća (ne)zastupljenost priče u medijima
 3. Originalnost pristupa priči
 4. Relevantnost priče
 5. Univerzalnost poruke

Rezultati izbora žirija su konačni. Žalba na rezultate nije moguća.
Iznimno, žiri zadržava pravo odabira priče u kojoj nije naveden preferirani format, što će biti definirano u naknadnom dogovoru sa podnosiocem prijave.
Nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.
Rezultati konkursa će biti objavljeni najkasnije u roku od 14 dana od dana završetka perioda za prijave, kako je navedeno u članu 4 ovih Pravila.

 1. NAGRADNI FOND

Učesnici čije prijave žiri odabere, dobijaju sljedeće:
produkciju predložene priče zajedno “Mi o nama” timom; i
jedan plaćeni online Masterclass kurs po vlastitom izboru* iz jedne od oblasti: Film&TV; Writing; Design, Photography & Fashion.
Odabrani dobitnici imaju pravo odbiti da učestvuju u realizaciji i snimanju priče, odnosno zadržavaju pravo iskorištavanja samo jednog dijela nagrade (Masterclass kursa).
Nagradu nije moguće zamijeniti za novac, niti prenijeti na druga lica.
Dodijelit će se maksimalno 4 (četiri) nagrade. Žiri zadržava pravo da ne dodijeli sve nagrade, kao niti jednu nagradu, ukoliko kvalitet pristiglih radova ne bude zadovoljavajući.
Žiri zadržava pravo da ne realizira u formi foto ili video priče niti jednu od predloženih priča, uslijed nepredviđenih okolnosti i/ili dejstva više sile.
*Lista kurseva iz navedenih oblasti obuhvaćenih ovim nagradnim fondom, dostupna je na: www.masterclass.com

 1. OBAVJEŠTAVANJE DOBITNIKA I URUČENJE NAGRADA

Dobitnici će biti obaviješteni putem e-maila na adresu dostavljenu u prijavi i/ili putem direktne poruke na Facebooku ili Instagramu, ovisno putem kojeg kanala je poslana prijava. Ukoliko dobitnik unutar 48 sati od obavještenja ne odgovori na poslanu elektronsku poruku, nagrada mu neće biti dodijeljena.
Način iskorištavanja prvog segmenta edukativno-praktičnog programa će biti naknadno definiran, u dogovoru sa dobitnikom i kreativno-produkcijskim timom “Mi o nama”. Organizator se obavezuje da će drugi segment nagrade učiniti dostupnim dobitniku najkasnije 14 dana od dana odabira kursa i dostavljanja tačne e-mail adrese na koji će biti poslan kurs.
9. OBAVEZE I PRAVA
Učešćem u konkursu/natječaju učesnici/e prihvataju navedena zvanična pravila.
Odluke organizatora donesene prema pravilima o provođenju konkursa/natječaja konačne su i obavezujuće za sve učesnike/ce.
Učesnici/e garantuju da imaju odobrenje i saglasnost od svih osoba koje su predložene za predstavljanje u formi video ili foto priče.
Svi tekstovi koji su objavljeni u okviru konkursa ostaju u vlasništvu organizatora, koji ih može koristiti promotivne svrhe bez isplate dodatne naknade.
Organizator neće vršiti otkup ili plaćanje novcem niti jedne predložene priče.
Realizacijom nagrađene priče u formi foto ili video priče, organizator stiče pravo da navedenu priču koristi, objavljuje i distribuira, širom svijeta i trajno, u svakom tradicionalnom ili elektronskom medijskom formatu.
Zabranjeno je:
objavljivati i/ili prenositi zakonom zaštićene sadržaje.
objavljivati i/ili slati vulgarne, klevetničke, pornografske, uvredljive, prijeteće, rasističke, fašističke i šovinističke sadržaje tekstove, slike, video i/ili audio zapise;
objavljivati i/ili slati tajne i/ili zaštićene podatke neke fizičke ili pravne osobe; lažno se predstavljati (u ime druge fizičke ili pravne osobe);
objavljivati, prenositi i/ili slati informacije koje krše postojeće zakone Bosne i Hercegovine i/ili međunarodne zakone;
objavljivati, prenositi i/ili slati lažne informacije u smislu nanošenja štete trećim osobama; širiti nacionalnu netrpeljivost ili vrijeđati građane Bosne i Hercegovine ili bilo koje druge zemlje po nacionalnom ili bilo kojem drugom osnovu;
Sve dostavljene prijave organizator može koristiti u bilo kojem obliku svojih promotivnih aktivnosti, bez posebnog obavještenja ili dodatne saglasnosti učesnika.
Organizator zadržava pravo oduzimanja nagrade, u slučaju otkrivenih nepravilnosti ili netačnosti podataka, a učesnik da će nadoknaditi materijalnu štetu nastalu tim postupkom.
Organizator ne odgovara za eventualno kršenje autorskih prava od strane učesnika/ca.
Dobitnici/e nagrada će pružiti sve informacije i dokumente potrebne za primjenu pravila i ostalih odgovarajućih zakona.

 1. OBJAVA PRAVILA

Ova pravila će biti objavljena na Facebook stranici “Mi o nama”.

 1. ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za:
slučaj nepravilnog funkcionisanja interneta, (ne)funkcionisanja i ostalih aktivnosti društvene mreže Facebook i instragram ili (ne)funkcionisanja elektronske pošte ili ostalih uređaja koji omogućavaju sprovođenje ovog konkursa. Isto tako, organizator nije odgovoran ako jedan ili više učesnika/ca ne mogu pristupiti Facebook ili Instragram stranici ili ne mogu da učestvuju u konkursu zbog tehničke greške u vezi sa djelovanjem internet mreže.
slučaj bilo kakve posljedice koje učesnici/e mogu pretrpjeti zbog učestvovanja u konkursu na koje organizator i tehnički izvođač nemaju uticaja.

 1. OTKAZIVANJE

Organizator ima pravo da jednostrano otkaže konkurs u bilo kojoj fazi, uz obavještenje ukoliko bi došlo do materijalne povrede ili zloupotrebe pravila ili događaja koji imaju karakter više sile. U tom slučaju neće se nadoknaditi troškovi, direktna ili indirektna šteta učesnicima u nagradnom konkursu, niti će se nagradni konkurs održati. Opoziv konkursa/natječaja se objavljuje na Facebook stranici “Mi o nama”.