Pravo Ljudski Film Festival otvara konkurs za poziciju: “Asistent/ica grafičkog dizajnera”

Udruženje Pravo Ljudski, sa sjedištem u Sarajevu, raspisuje oglas za poziciju Asistent/ica grafičkog dizajnera.
The 10 Best Graphic Design Software Programs (2018)
Opis pozicije:
Ukoliko ste kreativni, inovativni, spremni na učenje i usavršavanje, ohrabrujemo Vas da se prijavite za poziciju asistenta/ice grafičkog dizajnera.
Pozicija asistenta/ice grafičkog dizajnera u osnovi podrazumijeva ispomoć vodećem grafičkom dizajneru pri svim poslovima grafičkog dizajna, kreiranja i implementacije vizualne komunikacije na projektu 15. Pravo Ljudski Film Festivala. Poslovi uključuju pripremu i izradu print i online materijala; logotipa, grafika, fotografija, promotivnih materijala i sl.
Dnevni poslovi/zadaci:

 • Asistencija u implementaciji kreativnih/grafičkih rješenja na različite formate i za sve potrebne kanale komunikacije;
 • Asistencija u implementaciji grafičkih rješenja i pripreme za štampu;
 • Asistencija u implementaciji grafičkih rješenja za društvene mreže (Facebook, Instagram, Twitter);
 • Obrada fotografija;
 • Prilagođavanje kreativnih rješenja za sve kanale komunikacije;
 • Ostali poslovi po nalogu neposredno nadređenog;
 • Bliska saradnja sa glavnim grafičkim dizajnerom, te komunikacijskim timom festivala.

Kvalifikacije:

 • SSS ili VSS (Akademija likovnih umjetnosti ili srodni fakultet – smjer grafički dizajn) ili ekvivalentna kombinacija treninga/edukacije i iskustva;
 • Iskustvo u grafičkom dizajnu;
 • Izvrsno poznavanje i iskustvo u radu sa grafičkim programima: Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator;
 • Kreativnost i smisao za komunikacije i dizajn;
 • Sposobnost timskog i samostalnog rada;
 • Izvrsna pažnja prema detaljima;
 • Sposobnost postavljanja i poštivanja smjernica za dizajn;
 • Napredno znanje engleskog jezika u govoru i pismu;
 • Sposobnost rada u kratkim vremenskim rokovima, brzo-izmjenjivom okruženju, orijentisanost na detalje i rokove;
 • Preuzimanje inicijative u poslu;
 • Sposobnost poštivanja rokova i predviđanja sljedećih koraka ili potreba.

Prijava treba da sadrži:
1) CV
2) Portfolio radova
3) Kopiju univerzitetskih diploma
Prijave (kao i sva eventualna pitanja) slati isključivo na email adresu: apliciram@pravoljudski.org najkasnije do kraja radnog dana 01. novembra 2020., s naznakom: „Prijava za poziciju asistenta/ice grafičkog dizajnera“.
Vrsta posla: Honorarni
Na telefonske upite nećemo odgovarati.
Prednost ćxe se dati kandidatima/kinjama koji ranije dostave prijave.
Zakašnjele i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Udruženje Pravo Ljudski zadržava pravo da kontaktira samo određeni broj prijavljenih kandidata/kinja.
Sve informacije o Pravo Ljudski možete naći na web stranici: www.pravoljudski.org
Oglas je otvoren od 27. oktobra 2020. do 01. novembra 2020. godine.
(mreža-mira)