Prijava za učešće u Globalnom susretu za mir

Organizacija “Global Peace Chain” poziva kandidate iz cijelog svijeta da se prijave za učešće u Globalnom susretu za mir, pod nazivom Preoblikovanje odgovora mladih na Ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih nacija (UNSDG). Susret će se održati u Turskoj, od 15. do 18. oktobra 2020. godine, u Istanbulu.
https://i0.wp.com/www.unirea.org/wp-content/uploads/2019/01/world-peace.jpg?fit=1920%2C1249&ssl=1
OBLAST: Održivi razvoj
OPIS
Cilj susreta je da inspiriše mlade ljude da steknu vještine u oblasti mirovnog obrazovanja, olakšaju razmjenu ideja, dijele nove projekte i formiraju mrežu sa istomišljenicima i svjetskim liderima. Susret će pružiti priliku studentima i mladim liderima da predstave rješenja i projekte o “Preobliovanju odgovora mladih na UNSDG”, učešćem na različitim mirovnim sesijama, razgovorima, grupnim diskusijama i aktivnostima sa međunarodnim delegatima i govornicima.
USLOVI
Za učešće u susretu se mogu prijaviti kandidati između 16 i 35 godina. Kandidati iz cijelog svijeta se mogu prijaviti za učešće. Naknada za aplikaciju je $25.
NAČIN PRIJAVE
Kandidati koji žele da se prijave za učešće u Globalnom susretu za mir mogu popuniti aplikacioni formular putem sledećeg linka: https://www.cognitoforms.com/GlobalPeaceChain1/GlobalPeaceSummitTurkey2020
ROK ZA PRIJAVU: 30. avgust 2020. godine
Detaljnije na: https://www.globalpeacechain.org/gps-turkey-2020/
(mladiinfo.me)