Prijava za učešće u takmičenju: Podsticaj preduzetništvu

Ujedinjene nacije, u okviru programa Ciljevi održivog razvoja, raspisuje konkurs za učešće u takmičenju pod nazivom Citizen Enrepreneurship Competition.

OBLAST:
Održivi razvoj
OPIS
Cilj takmičenja je da se osnaže preduzetnici širom svijeta u nastojanjima da stvore inovativne odgovore na izazove, na globalnom i lokalnom nivou. Takmičenje je otvoreno za kandidate iz cijelog svijeta koji žele da prijave projekte od društvenog značaja, a koji promovišu 17 Ciljeva održivog razvoja. Takmičenje je podijeljeno u tri kategorije, i to: takmičenje za odrasle, takmičenje za mlade i takmičenje u oblasti turizma, koje je podkategorija takmičenja za mlade. Najuspješniji učesnici će dobiti medalje i sertifikate na virtuelnoj Ceremoniji dodjele nagrada, u decembru 2020. godine.
USLOVI
Kandidati iz cijelog svijeta mogu da se prijave za učešće u takmičenju. Kandidati koji žele da se prijave za učešće u takmičenju za odrasle moraju imati više od 30 godina. Kandidati koji žele da se prijave za učešće u takmičenju za mlade i turizam moraju imati između 13 i 29 godina.
NAČIN PRIJAVE
Da bi se prijavili za učešće u takmičenju, kandidati su u obavezi da se registruju, a potom pijave projekat putem sledećeg linka: https://www.entrepreneurship-campus.org/register/
ROK ZA PRIJAVU:
30. septembar 2020. godine
Detaljnije na: https://www.entrepreneurship-campus.org/com…/how-to-enter/
(mladiinfo.me)