Prijava za učešće: Young people at Europe's margins

 Rok prijave 25.04.2022

 

POZIV ZA UČEŠČE

Da li imate između 18-30 godina, i živite na teritoriju Bosne i Hercegovine? Da li želite podjeliti Vaše ideje za budućnosti BiH, šta želite za ovu zemlju, i svoje budućnosti unutar ili van BiH? U sklopu doktorskog projekta “Young people at Europe's margins” na Univerzitet u Cambridge, vodim intervjue s mladima da bolje razumijem kako mladi razmišljaju o budoćnosti i šta žele.

Intervju traje oko 40-50 minuta, a ono što kažete će ostati potpuno anonimno. Dobit ćete nadoknadu od 15 GBP/30 KM u znak zahvalnosti za vaše vrijeme. Intervjui će se održati ili uživo, u centar Sarajevo, 25.04 – 29.04.2022, ili preko Zooma 05.05-20.05.2022. Pošaljite mail na dk566@cam.ac.uk za prijavu.

 

Sadržaj o prilikama za mlade na stranici www.catbih.ba se prenosi u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.