Prijavi se i budi dio Organizacionog odbora Bh. povorke ponosa

Bosanskohercegovačka povorka ponosa je protest protiv nejednakosti i kršenja ljudskih prava lezbejki, gej, biseksualnih, trans, interspolnih i queer osoba. Povorka ponosa predstavlja vid borbe protiv sveprisutnog nasilja, ne samo nad LGBTIQ osobama, već svim grupama i pojedinkama/cima u društvu.

Bh. povorka ponosa poštuje principe i vrijednosti antifašizma, ravnopravnosti, solidarnosti, slobode, socijalne pravde, samoodređenja, sekularnosti, inkluzivnosti, antimilitarizma, vladavine prava, spremnosti na dijalog i nenasilne komunikacije.
Dvije godine su iza nas u kojima smo uvidjeli/e da postoji potreba za ovakvim vidom aktivističke borbe za bolju i sigurniju svakodnevnicu, kako LGBTIQ osoba, tako i svih ostalih ljudi u ovom društvu.
Kroz pandemiju smo vidjeli/e koliko je sistem u kom živimo nefunkcionalan, koliko su vladajuće elite korumpirane i nesposobne, a kriza nam je ponovo naglasila da su prvi na udaru marginalizovani/e građani/ke. Restrikcija i kršenje ljudskih prava, pravo na čist zrak, pravo na život bez nasilja, svi dnevno-politički problemi, seksualno maltretiranje i silovanje, sve su to problemi koji proističu iz heteronormativnog, patrijarhalnog narativa, koji duboko pogađaju i LGBTIQ osobe.
Zato ćemo mi nastaviti biti otpor homofobiji/bifobiji/transfobiji i svim oblicima nasilja.
Protest kao oblik iskazivanja nezadovoljstva i borbe je neophodan u bh. društvu i mi ćemo nastaviti kroz njega tražiti hitnu sistemsku zaštitu od nasilja, donošenje zakona, te građenje sigurnih prostora, kako javnih tako i privatnih, oslobođenih od nasilja i maltretiranja u kojem sve osobe mogu živjeti slobodno svoje autentične živote.
Organizacioni odbor (OO) Bh. povorke ponosa je neformalno tijelo sastavljeno od pojedinačnih aktivistkinja  i aktivista i zaduženo je za cjelokupnu organizaciju Povorke ponosa. Sve članice/ovi OO-a su volonterski uključene u cjelokupnu organizaciju povorke, pojedinačno i kao kolektiv poštujemo principe i vrijednosti zajednički definisane pri formiranju OO-a.
Bh. povorka ponosa želi da bude prostor transparentnosti i uključenosti svih onih koji/e su zainteresovani/e da budu dio Organizacionog odbora, te vas ovim putem pozivamo da se priključite organizovanju Bh. povorke ponosa u 2021. godini.
Ohrabrujemo sve LGBTIQ osobe i sve naše saveznike/ce da se pridruže Organizacionom odboru i budu dio organizacije Bh. povorke ponosa u 2021. godini.
Ukoliko ste LGBTIQ osoba i niste aut, a ipak želite da organizacijski doprinesete Povorci, ohrabrujemo vas da se prijavite. U skladu sa odgovornostima, principima i vrijednostima, svako može doprinijeti organizaciji u svojim ličnim kapacitetima i granicama.

Kako možeš doprinijeti?

Biti članica ili član OO-a podrazumijeva da budete aktivno uključeni/e u cjelokupnu organizaciju, od formiranja OO-a pa do Povorke ponosa. Članovi/ce OO-a su obavezni/e da pristupe zadacima odgovorno i u skladu sa svim principima i vrijednostima Povorke ponosa.
Unutar OO-a su formirani različiti timovi koji će raditi na specifičnim aktivnostima, kao što su administracija, logistika, rad sa volonterkama/ima, redarkama/ima, rad sa policijom, medijima, LGBTIQ zajednicom, rad na medijskoj kampanji, društvene mreže, fundraising, dizajn i druge definirane aktivnosti.
Ukoliko posjedujete neku od ovih vještina i smatrate da možete doprinijeti organizaciji Bh. povorke ponosa, prijavite se!

Kako se prijaviti?

Prijaviti se možete do 31.1.2020. godine na ovom linku.
Prvi sastanak sa prijavljenim osobama je planiran za početak februara 2021. godine, nakon što pristignu sve prijave.
Budite dio Bh. povorke ponosa!
Solidarno i aktivistički!
Više informacija o Bh. povorci ponosa možete pronaći na sajtu povorkaponosa.ba, te na našim društvenim mrežama: FacebookInstagram i Twitter.
(povorkaponosa.ba)