Prijavi se na obuku za mlade u okviru projekta Erasmus+ ”Youth in Action”

TICTAC je obuka namijenjena volonterima, omladinskim radnicima i liderima koji su zainteresovani da putem međunarodne saradnje razviju strategiju lokalnih zajednica u skladu sa ciljevima organizacije. Učesnicima se pruža podrška u organizovanju aktivnosti koje uključuju omladinske radnike u okviru pomenutog projekta.

Nacionalna agencija u saradnji sa SALTO organizovaće TICTAC kurs obuke u periodu od 23. do 29. avgusta Njemačkoj. Za obuku će biti izabrano 25 kandidata.

TICTAC želi da podrži učesnike u dizajniranju kvalitativnih projekata i postane pionir programa Erasmus. Ciljevi kursa su:

  • Promovisanje Erasmus+ projekta ”Youth in Action” kao načina obrazovanja sa akcentom na međunarodnoj saradnji;
  • Promovisanje građevinskog aktivizma

Kome je namijenjen kurs?

Kurs je namijenjen:

  • Punoljetnim osobama koje imaju prethodno iskustvo sa učešćem u sličnim projektima;
  • Onima koji žele da nauče nešto više o programu i da stečena znanja iskoriste u praksi;
  • Onima koji imaju podršku organizacije za učešće i mogućnosti da sprovode evropske projekte u svojoj organizaciji;
  • Onima koji znaju engleski jezik kako bi se nesmetano odvijala komunikacija tokom grupnog rada i sesija

Rok i način prijave

Rok za prijavu je 25. jun 2021. godine, a prijave se vrše online na sajtu salto-youth.net. Za informacije o putnim i životnim troškovima treba kontaktirati sa svojom Nacionalnom agencijom. Detalje i druge informacije o programu možeš pronaći ovde.
 

Posljednji postovi