Prijavi se na projekt “Escaping the Loop of Nationalism and Populism – The Spirit of Thinking and Questioning”

Centre international de formation européenne (CIFE Nice/Berlin), crossborder factory (Berlin/Sarajevo) i Inicijativa mladih za ljudska prava Srbija (YIHR) vas sa zadovoljstvom pozivaju na projekat koji se realizuje uz pomoć Francusko-njemačke kancelarije za mlade.

Da li te zanimaju pitanja koja se tiču nacionalizma i populizma?
Da li si aRtivista ili aRtivistkinja?
Da li si ambasador ili ambasadorka?
Da li si analitičar ili analitičarka?
Cilj projekta:
Cilj projekta jeste da učesnike informiše o pozadini nacionalizma i populizma, njihovim oblicima i posljedicama, dok istovremeno postavlja pitanje kako političko obrazovanje mladih može dobrineti suprotstavljanju ovom opasnom trendu. Tokom projekta ćemo se osvrnuti na rezultate projekta Reboot Europe! 2020, a imaćemo priliku da se susretnemo i porazgovaramo i sa predstavnicima parlamenata.
Prijavi se za naš projekat!
Gdje i kada se projekat odvija?
Prvi dio projekta će se održati online 12, 13, 14. jula i 19. i 20. jula.
Naredna dva dijela projekta će se realizovati uživo, u Beogradu, između 14. i 20. novembra i u Nici, tokom 2022. godine, za šta će datumi tek biti potvrđeni.
Ko može da se prijavi?
Mladi uzrasta između 18 i 29 godina iz Srbije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije, sa Kosova, kao i iz Francuske i Njemačke.
Učešće u sve tri faze projekta je obavezno.
Kako mogu da se prijavim?
Popunjavanjem upitnika koji se nalazi ovde.
Radni jezik projekta je engleski.
Naknade za učešće:
Naknada za učešće u projektu iznosi:

  • 50 evra za učesnike sa Zapadnog Balkana
  • 90 evra za učesnike iz Francuske i Njemačke

Organizatori snose troškove prevoza, smještaja i obroka.
Rok za prijavu je 20. jun 2021. godine.
Zbog velikog broja prijava, biće obaviješteni samo odabrani učesnici.
Ukoliko imate dodatnih pitanja, možete ih poslati na adresu: info@crossborder-factory.eu