Prijavi se: Novi online kurs o mladima i izgradnji mira

UNITAR je raspisao konkurs za online kurs o mladima i izgradnji mira za sve zainteresovane kandidate širom svijeta koji prepoznaju važnost održavanja međunarodnog mira i sigurnosti.
UNITAR – Medium
OBLAST:
Političke nauke.
OPIS
Usvojena u decembru 2015., Rezolucija 2250 SBSC o mladima, miru i sigurnosti prepoznaje važnost pozitivnih doprinosa koje mladi daju za održavanje i unapređenje međunarodnog mira i sigurnosti. Održavanje i podrška miru može se činiti neodoljivim zadatkom, posebno za mlade ljude koji se mijenjaju. Budući lideri možda se pitaju: „Kako da primijenim Rezoluciju 2250 u praksi?“, „Odakle da počnem?“ i „Kako da lično promovišem trajni mir u svijetu?“ Svjesni ovih izazova i posvećeni efikasnosti obraćajući im se, UNITAR je razvio besplatan kurs za e-učenje o mladima i izgradnji mira kako bi pružio odgovore na ova i druga pitanja i podržao učesnike u njihovim naporima da svijet učine mirnijim, održivim i prosperitetnijim.
Kurs je kreiran sa ciljem da se ojača kapacitet i samopouzdanje učesnika kada je u pitanju stvaranje rješenja za probleme koji utiču na njihove posebne zajednice. Oslanjajući se na značajne primjere iz omladinskih inicijativa, programa UN i studije o napretku „Nestali mir: Nezavisna studija o napretku o mladima, miru i bezbjednosti“, kurs će učesnike opremiti praktičnim alatima za izgradnju mira, uputstvima o tome kako i gdje započeti i kako da rade efikasno sa partnerima.
USLOVI
Mladi u dobi od 15 do 30 godina, koji već rade ili su zainteresovani da se angažuju sa drugima u oblastima izgradnje mira i donošenja političkih odluka.
Mladi partneri, poput donosioca odluka, političara i članova civilnog društva, koji su zainteresovani da preuzmu aktivnu ulogu u osnaživanju mladih i radu sa mladima i sa njima.
NAČIN PRIJAVE
Ukoliko želite da se prijavite neophodno je popuniti aplikacionu formu na linku: https://www.unitar.org/…/youth-and-peacebuilding-youth…
ROK ZA PRIJAVU:
U toku.
Detaljnije: https://www.unitar.org/event/
Izvor: mladiinfo.me