Prijavi se: Stipendija Schlumberger fondacije

Fondacija Schlumberger raspisala je konkurs za stipendije Fakulteta za budućnost. Stipendije se dodijeljuju ženama iz zemalja u razvoju i zemljama u razvoju kako bi nastavile doktorat ili postdoktorska istraživanja u poljima nauke, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM) na vodećim univerzitetima širom svijeta.


OBLAST:
programViše oblasti
OPIS:
Dugoročni cilj programa je ubrzanje rodne ravnopravnosti u STEM-u stvaranjem uslova koji rezultiraju time da više žena nastavlja naučnu karijeru ublažavajući neke od prepreka sa kojima se susreću prilikom upisa u STEM discipline. Program se zalaže za rodni paritet u nauci i prepoznaje da je puni pristup i učešće u STEM nastavnom programu od suštinske važnosti za osnaživanje žena i djevojčica. Ubrzavanjem rodne ravnopravnosti u STEM-u, talent i kapaciteti ovih žena mogu se razviti u korist njihovih lokalnih zajednica, regiona i nacija.
USLOVI:
Podnosioci zahtjeva moraju biti žene i građanke zemlje u razvoju ili ekonomije u razvoju u kojoj su žene nedovoljno zastupljene u naukama, tehnologiji, inženjerstvu i matematici (STEM). Nije dozvoljjno dvojno državljanstvo. Ako ste upisani, primljeni ili ste se prijavili na univerzitet / istraživački institut u zemlji u inostranstvu prijava neće biti razmatrana. Imate odličan akademski dosije i dokazanu evidenciju o predavačkom iskustvu u svojoj zemlji i možete pokazati svoju predanost povratku kući da biste.
NAČIN PRIJAVE:
Da bi ste se prijavili potrebno je ispuniti aplikacionu formu na sledećem linku: https://www.slb.com/who-we-are/schlumberger-foundation
ROK ZA PRIJAVU:
09.11.2020. godine
Detaljnije na linku:https://www.slb.com/
(mladiinfo.me)