Prijavi se za UPRE disertacijsku stipendiju

URPE poziva doktorske kandidate u bilo kojoj disciplini sa odobrenim predlogom za disertaciju u oblasti radikalne političke ekonomije da se prijave za stipendiju. 

OBLAST:

Radikalna politička ekonomija

OPIS

URPE promoviše novi interdisciplinarni pristup političkoj ekonomiji koji uključuje i relevantne teme iz političkih nauka, sociologije i socijalne psihologije. Razvija nove kurseve i područja istraživanja koja odražavaju hitnost dana i novu vreijednosnu premisu. Politička ekonomija treba da bude osjetljiva na potrebe društvenih kretanja današnjice i da ima više grupnih istraživanja. Član URPE disertacije dobiće 6500 američkih dolara kao podršku pisanju disertacije.

USLOVI

Mogu se prijaviti doktorski kandidati u bilo kojoj disciplini sa odobrenim predlogom za disertaciju u oblasti radikalne političke ekonomije

NAČIN PRIJAVE

Kako biste se prijavili potrebno je da popunite aplikacionu formu.

ROK ZA PRIJAVU: 

31.05.2021. godine
Detaljnije:

Dissertation Fellowship