Prijavite se na Akademiju za izgradnju mira

Centar LOJA – Servis Građanskog Mira u okviru Mreže za interkulturalno obrazovanje i Transformersa – Umjetnost za socijalne promjene poziva sve zainteresovane da se prijave na trening građanskog aktivizma i izgradnje mira.

OBLAST:

građanski aktivizam, izgradnja mira

OPIS

Obuka će poslužiti kao sredstvo za aktivno uključivanje građana u društvene procese i procese donošenja odluka, kao i za strukturiran i organizovan rad sa mladima i na taj način promovisati ideju izgradnje mira i građanskog aktivizma u regionu Balkana.

Ova obuka će takođe imati za ciljda pruži priliku polaznicima da nauče kako da rade u neformalnom okruženju, sa profesionalnim mogućnostima u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja, školama, centrima za omladinski rad, centrima za djecu bez roditeljskog staranja, itd.

Obukom će se obuhvatiti metode koje se koriste u kreativnoj transfomraciji konflikata, kao i tehnike koje se koriste u građanskom aktivizmu, čime premošćuje teoriju i praksu i podstiče kritičko mišljenje i aktivno angažovanje učesnika. Na osnovu iskustvenog učenja, obuka će omogućiti polaznicima da praktikuju ideje u stvarnom svijetu, razviju kreativne pristupe društvenim i kulturnim pitanjima, kao i podstaći aktivno učešće u procesu donošenja odluka. Obuka će se sastojati od predavanja, aktivnosti i simulacija situacija iz stvarnog života.
Svi troškovi su pokriveni od strane organizatora. Jezik kojim će se služiti učesnici obuke jeste engleski.

USLOVI

Kako biste se prijavili za ovu obuku potrebno je:
– da dolazite iz neke od sljedećih zemalja: Crna Gora, Albanija, Sjeverna Makedonija, Kosovo, Bosna i Hercegovina, Srbija;
– da ste pojedinac, formalna ili neformalna grupa, studenti, nastavnici, mladi politički lideri, aktivisti, novinari, itd.;
– da možete pohađati cio program obuke;
– tečno poznavanje engleskog jezika smatra se prednošću.

NAČIN PRIJAVE

Kako biste se prijavili potrebno je popuniti aplikacionu formu.

ROK ZA PRIJAVU:

31.03.2023.

Detaljnije na:

lojaculture@gmail.com
+38978404075 / +38970640559
+38944352970

 

mladiinfo.me

 

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative(BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“

Posljednji postovi