Prijavite se na ciklus webinara iz oblasti prava

Investicijska fondacija Impakt poziva sve zainteresirane da se prijave na ciklus webinara iz oblasti prava, koja će biti realizirana u mjesecu oktobru i novembru, radionice će biti održavane preko ZOOM aplikacije, a učesnicima će biti proslijeđen pristupni link prije svake radionice.

Teme koje ćemo obrađivati, predstavljaju teme koju su neophodne za vođenje biznisa i potrebne su za vaše svakodnevno poslovanje. Prva tema sa kojom krećomo ovaj ciklus webinara jeste “Promjena subjekata u ugovornom odnosu: cesija, asignacija, kompenzacija i preuzimanje duga” a webinar će se održati iduće sedmice u četvrtak (29.9.) sa početkom u 15:00 sati.

Na ovom webinaru upoznat ćemo vas sa mogućnošću izmirenja međusobnih novčanih potraživanja i obaveza između učesnika bez upotrebe novčanih ekvivalenata. Vidjet ćemo šta je to obračunsko plaćanje i kako je ono primamljiva opcija za poduzetnike i privredna društva koja imaju problem sa bonitetom i likvidnošću. Te kako u današnje vrijeme kada je tržište nepredvidivo, a kriza u realnom sektoru jako izražena, veliku ulogu za opstanak na tržištu igra naplata potraživanja.

U narednom periodu ćemo organizovati webinare na sljedeće teme:

Kako uskladiti poslovanje sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka u Bosni i Hercegovini

Sredstva obezbjeđenja ugovora u privredi

Zakon o radu: zaključivanje ugovora o radu, prestanak ugovora o radu

Zakon o radu : zaštita prava radnika, nadzor nad primjenom Zakona o radu

Zakon o radu: radno vrijeme, odmori, odsustva radnika

Zakon o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini: odnosi između potrošača, proizvođača i trgovaca na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Da biste učestvovali na našim webinarima potrebno je da se prijavite putem online obrasca na narednom linku: https://forms.gle/Z8k1vSWnA1kj5NRt8

Posljednji postovi