Prijavite se na kurs multiplatformskog novinarstva

Journalift nudi besplatan onlajn kurs gdje ćete imati priliku da naučite kako se svijet medija mijenja pod uticajem tehnologije, kako se mijenjaju navike publike, koji sadržaj treba da stvorite i kako ga prilagoditi kako biste ga pratili na različitim platformama.

 

OBLAST:

novinarstvo

 

OPIS

Kurs se sastoji iz četiri dijela:

  • 1. dio – daje pregled kursa i tema koje će biti obuhvaćene i upoznaje vas sa instruktorima;
  • 2. dio – opisuje navike publike prilikom praćenja vijesti na različitim platformama;
  • 3.dio –  opisuje postupak prilagođavanja vijesti za različite platforme kroz praktični primjer;
  • 4. dio –  obuhvata ključne poente i završne savjete za prilagođavanje vijesti za različite platforme.

Svi se moduli sastoje od kratkih video lekcija, pratećeg teksta, ali i dodatnih materijala i zadataka. Obuhvatiće se praktični koncepti koje odmah možete početi primjenjivati u svom radu.

U posebnim dijelovima ovog kursa postoje praktične vježbe i upitnici. Potrebno je da ih sve završite i  da popunite kako biste stekli odgovarajuće znanje, kao i sertifikat za uspješno završen kurs.

Ovaj kurs možete završiti za približno 4 sata, kroz više sesija.

 

USLOVI

Mogu se prijaviti svi zainteresovani.

 

NAČIN PRIJAVE

Kako biste se prijavili potrebno je da popunite aplikacionu formu.

 

ROK ZA PRIJAVU:

u toku

 

Detaljnije na:

https://journalift.org/bhsc/courses/multiplatformsko-novinarstvo-pocetni-kurs/

 

Sadržaj o prilikama za mlade na stranici www.catbih.ba se prenosi u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.

Posljednji postovi