Prijavite se na obuku Innokampa

innocamp

OBLAST:
Više oblasti
OPIS
Cilj ovog kursa je da se doprinese razvoju digitalnog omladinskog rada u Evropi podsticanjem i pomaganjem omladinskim organizacijama da inoviraju svoje usluge omladinskog rada i dodaju im digitalnu dimenziju. InnoCamp se temelji na Innobox alatu koji je razvio Verke i pruža strukturirani pristup i podršku za (ponovni) razvoj operacija i stvaranje nečeg novog. Proces će omogućiti učesnicima da razviju nove prakse, pristupe ili usluge u radu s mladima i istražujući njihove potencijalne digitalne dimenzije. Innobox se može koristiti samostalno, u grupi ili čak sa čitavom radnom zajednicom. Najvažnija stvar je želja za boljim radom sa mladima.
USLOVI
Mogu se prijaviti svi zainteresovani kandidati.
NAČIN PRIJAVE
Za više informacija o načinu prijave posjetite link: https://www.salto-youth.net/mysalto/login/…
ROK ZA PRIJAVU:
30.11.2020. godine

(mladiinfo.me)