Prijavite se za onlajn kurs: Are You(th) Aware?

Ovaj kurs pruža učesnicima siguran prostor za učenje da bolje razumiju temu blagostanja, razviju samosvijest i kompetencije za svoju dobrobit i dobrobit prema mladima sa kojima rade.

are you(th) aware

OBLAST:
Omladinski rad
OPIS:
Obuka se sastoji od više onlajn radionica zasnovanih na pristupima neformalnog učenja koje imaju za cilj:
-povećati samosvijest omladinskih radnika i omladinskih lidera u pogledu njihovog ličnog blagostanja, omogućavajući im da djeluju kao uzori zdravog načina života za mlade,
-obezbijediti omladinskim radnicima alate za neformalno učenje koji njeguju dobrobit i samosvijest kod mladih,
-promovisati samosvijest i blagostanje, kao ključne osobine sreće i harmonije u ljudskom životu i međuljudskim odnosima.
Onlajn alati koji će se koristiti tokom ovog kursa su: Zoom, Jamboard.
Kurs će se održavati od 9. do 11. novembra, od 10:00 do 12:00 i od 15:30 do 17:00. Fakultativne sesije (2. i 3. dana) biće od 9:30 do 10:00. Tokom čitavog kursa koristiće se CET vrijeme (srednjeevropsko vrijeme).
USLOVI:
Nema posebno naznačenih uslova.
NAČIN PRIJAVE:
Za prijavu popunite aplikacionu formu https://www.salto-youth.net/mysalto/login/….
Potrebno je da imate nalog na https://www.salto-youth.net/.
ROK ZA PRIJAVU:
18.oktobar 2020.
Detaljnije: http://trainings.salto-youth.net/8902
(mladiinfo.me)