Prijavite se na online kurs Brand New Brand

Kalifornijski institut za umjetnost organizuje online kurs u oblasti grafičkog dizajna na koji se mogu prijaviti svi zainteresovani.

OBLAST:

Grafički dizajn

OPIS;

Ovaj kurs je vrhunac specijalizacije iz oblasti grafičkog dizajna i pruža vam priliku da svoje znanje i vještine objedinite u jedan projekat: vodič za razvoj brenda komapnije koju ćete sami osmisliti. Takođe imaćete priliku da se upoznate sa čitavim procesom dizajniranja, od zamišljanja do stvaranja prezentacija. Kroz projekat ćete stvoriti i dati vizuelni indetitet izmišljenoj kompaniji i primijeniti to na brojne forme. Imaćete prilike da da kreirate logotip i prateću grafičku paletu kako biste vizelno predstavili kompaniju, kao i da primijenite taj dizajn na više različitih aplikacija da biste ga videli kako funkcioniše na djelu.
Na kursu ćete naučiti nešto više o:

  • Sintetizovanju vještina tipografije, izrade slika, kompozicije i sistematskog razmišljanja kroz ideje, izume i konceptualizaciju
  • Prikazivanju vizuelnih vještina istraživanja razvoja stvaranjem Brand Development Guide(vodiča za razvoj brenda)
  • Proširite paletu indentiteta brenda korišćenjem grafičkih oznaka ili ikona, boja, slova i/ili slika

Predavač je Michael Worthington sa CalArts (California Institute of the Arts). Kurs se organizuje na
Coursera. Kurs traje 25 h, a ukoliko želite sertifikat o završenom kursu njega plaćete 49$.

USLOVI:

Na kurs se mogu prijaviti svi zainteresovani, ali prethodno morate imati sertifikat za prethodna četiri kursa iz specijalizacije da biste mogli da pohađate ovaj.

NAČIN PRIJAVE:

Možete se prijaviti putem linka.

ROK ZA PRIJAVU:

U toku
Detaljnije:
https://calarts.edu/
(mladiinfo.me)