Prijavite se za aktivnost o razmjeni alata za zapošljavanje i preduzetništvo mladih

Aktivnost „Alati za zapošljivost i preduzetništvo mladih“ je dizajnirana kao interaktivni događaj, pružajući prostor za razmjenu alata i metoda koje podržavaju ekonomsko učešće mladih, koji organizuje Youth@Work.

OBLAST:

preduzetništvo, ekonomija

OPIS

Aktivnost ,,Alati za zapošljivost i preduzetništvo mladih” ima za cilj da doprinese međusektorskoj saradnji i širenju znanja za podršku ekonomskom osnaživanju mladih. Da bi se postigao ovaj cilj, događaj će se koncentrisati na:

-prikupljanje i nadograđivanje stručnosti i instrumente koji se koriste za ekonomsko osnaživanje mladih od strane profesionalaca iz sektora za mlade, obrazovanje i zapošljavanje za zajedničko učenje i istraživanje mogućih sinergija;

-uspostavljanju interaktivne i inspirativne platforme za učesnike koji dijele i uče čak i nakon događaja. Olakšaće se razmjenu i prikupljanje stručnosti i instrumenata za efikasno osnaživanje ekonomskog učešća mladih;

-otvaranju mostova između mladih, obrazovanja i predstavnika sektora zapošljavanja koji podržavaju ekonomsko učešće mladih;

-pravljenju kompilacije alata i metoda predstavljenih na događaju za širu diseminaciju i uticaj.

Sa ciljem da se maksimizira razmjena i učenje između učesnika, ovaj događaj će biti kombinacija interaktivnih sesija i sesija za razmjenu praksi/alata, inspirativnih uvodnih govora, tržišta alata i aktivnosti umrežavanja.

USLOVI

Da biste se prijavili, potrebno je:
– da dobro komunicirate na engleskom jeziku;
– da ste zainteresovani za učenje i doprinos sadržaju događaja;
– potrebno je i da posjedujete interese i prostor da koristite rezultate ove aktivnosti u svom radu, kao i da ste spremni da vodite radionicu o alatima;
– poželjno je da imate iskustva u razvoju alata ili metode za mlade.

NAČIN PRIJAVE

Kako biste se prijavili, posjetite sajt Youth@Work:  https://youthatworkpartnership.org/

ROK ZA PRIJAVU:

20.01.2023.

Detaljnije na:

https://youthatworkpartnership.org/

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative(BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“