Prijavite se za Generation Google stipendije za žene

Generation Google stipendija za žene u računarskim naukama kreirana je kako bi pomogla ambicioznim informatičarima da se istaknu i postanu lideri u svom polju.


OBLAST: Informatika, računarstvo
OPIS
Stipendije će se dodeljivati na osnovu posvećenosti svakog kandidata različitostima, demonstriranog liderstva i akademskog uspjeha. Program je otvoren za kvalifikovane studente koji ispunjavaju sve minimalne kvalifikacije.Izabrani studenti će dobiti nagradu od 7000 EUR (ili ekvivalent u lokalnoj valuti) za akademsku godinu 2021-2022.
USLOVI
– Morate biti upisani na osnovne ili postdiplomske studije za akademsku 2020-21
– Namjeravate da budete upisani ili primljeni kao redovni studenti na akademskim programima za postdiplomske, master ili doktorske studije na akreditovanom univerzitetu u Evropi, Bliskom Istoku ili Africi za 2021-2022 akademsku godinu
– Da studirate računarstvo, računarsko inženjerstvo ili usko povezanu tehničku oblast
– Kandidati moraju imati dobar akademski uspjeh
NAČIN PRIJAVE
Za prijavu popunite aplikacionu formu: https://cseduapplication.withgoogle.com/…/create…/edit
ROK ZA PRIJAVU:5. decembar 2020.
Detaljnije: https://buildyourfuture.withgoogle.com/…/generation…/
(mladiinfo.me)