Prijavite se za grantove Evropskog istraživačkog savjeta

Grantovi Evropskog istraživačkog savjeta (ERC) su dostupni kako bi podržali istraživače u sprovođenju projekata pionirskog istraživanja. ERC je evropska inicijativa za finansiranje, osmišljena kako bi podržala najbolje naučnike, inženjere i stručnjake u Evropi.

OBLAST:

više oblasti

OPIS

Svrha ovih grantova je da podstiče najkvalitetnija istraživanja u Evropi kroz konkurentno finansiranje i da podržava istraživanja na granicama saznanja koja su inicirali istraživači u svim oblastima istraživanja, na osnovu naučne izvrsnosti.

ERC Napredni grantovi omogućavaju izuzetnim istraživačima koji su već uspostavili svoj ugled u istraživanju, bez obzira na nacionalnost i starosnu dob, da sprovode revolucionarne projekte visokog rizika koji otvaraju nove pravce u njihovim istraživačkim oblastima ili drugim domenima. Finansiranje kroz ERC Napredne grantove namijenjeno je istraživačima koji su već izgradili sebe kao nezavisne lidere u svojim istraživačkim oblastima.

Grantovi se nude za:
– Pionirsko istraživanje na granici saznanja u bilo kojoj oblasti nauke, uključujući društvene nauke.
– Istraživači: kandidati mogu biti bilo koje nacionalnosti, bilo kojeg godišta, moraju biti naučno nezavisni i imati nedavne rezultate istraživanja i profil koji ih identifikuje kao lidere u svojim oblastima istraživanja
– Organizacija domaćin: Pravno, institucija domaćin mora biti sa sjedištem u jednoj od država članica EU ili u jednoj od pridruženih zemalja.

Grant se sastoji od 2,5 miliona eura po grantu (mogu se zatražiti dodatna sredstva do 1.000.000 eura u okviru predloga projekta). Trajanje samog granta jeste do 5 godina.

USLOVI

Mogu se prijaviti svi zainteresovani nezavisni istraživači koji imaju nedavne rezultate istraživanja.

NAČIN PRIJAVE

Kako biste se prijavili za ovaj grant prijave se moraju podnijeti preko EU servisa za podnošenje predloga oko kojeg je moguće više saznati preko sljedećeg sajta: https://erc.europa.eu/support/national-contact-points

ROK ZA PRIJAVU:

23.05.2023. do 17h

Detaljnije na:

https://erc.europa.eu/apply-grant/advanced-grant

mreza-mira.net

Posljednji postovi