Prijavite se za GreenDeal istraživačke stipendije

GreenDeal NET poziva sve zainteresovane da se prijave za njihov konkurs dodjele granta studentima doktorskih i postdoktorskih studija specijalizovanih za klimu i politiku održivosti kao i studije upravljanja, te tom prilikom posjete neke od najboljih evropskih univerziteta u tim oblastima.

OBLAST: klima, politika održivosti, studije upravljanja

OPIS: Kratkoročna istraživačka stipendija ima za cilj da podrži mlade istraživače na početku njihovih karijera i razvoja vještina istraživanja kao i jačanje akademskih mreža. Grant koji se ovdje nudi namijenjen je za istraživače koji rade na temama povezanim sa Evropskim zelenim dogovorom i izazovima upravljanja. Svaki korisnik stipendije će imati priliku da boravi do 4 nedjelje radeći na istraživačkom projektu na partnerskom univerzitetu ili institutu, vrši prikupljanje podataka ili stekne iskustvo sa određenim istraživačkom metodom.

Stipendija se dodjeljuje u okviru ,,Evropskog zelenog dogovora: upravljanje tranzicijom EU ka klimatskoj neutralnosti i održivosti” koji organizuje GreenDeal NET i Žan Mone mreža pod EU Erasmus+ programom. Od istraživača izabranih za ovu stipendiju očekuje se da značajno doprinesu akademskoj mreži sa svojim istraživačkim rezultatima. Namijenjeno je između tri i pet stipendija za istraživače. Svaki stipendista će dobiti grant od 800 eura kojima će pokriti troškove putovanja i smještaja tokom trajanja istraživanja. Za dobijanje granta biće potreban dokaz o troškovima. Istraživanje se može izvršiti na 12 ponuđenih univerziteta koji čine jezgro GreenDeal NET mreže ili na nekoj drugoj akademskoj instituciji povezanoj sa projektom. Po istraživaču se može dobiti samo jedna stipendija.

USLOVI: Kako biste se prijavili za stipendiju potrebno je da:
– ste istraživači na početku karijere;
– da se vaš rad tiče tema koje se odnose na Evropski zeleni dogovor;
– ste studenti doktorskih ili postdoktorskih studija.

NAČIN PRIJAVE: Kako biste se prijavili potrebno je posjetiti sljedeći sajt za detaljnija uputstva: https://www.greendealnet.eu/sites/greendealnet.eu/files/2023-03/GDN_Call_for_fellowship_2023_FINAL.pdf

ROK ZA PRIJAVU: 21.04.2023.

Detaljnije na: https://www.greendealnet.eu/node/226

Hocu.ba

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative(BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“

Posljednji postovi