Prijavite se za ljetnju školu

Prijavite se za ljetnju školu u Grčkoj od 23. do 30. juna organizovanu od strane CITY College, University of York Europe Campus. 

OBLAST:

društvene nauke

OPIS

Ljetnja škola se fokusira na podizanje svijesti učenika o širim političkim, ekonomskim i društvenim implikacijama migracionih tokova i graničnih režima i novim izazovima koji proističu iz pandemije COVID-19 i rata u Ukrajini, kroz sočivo solidarnosti, kroz niz predavanja, radionice, gostovanja i aktivnosti angažovanja. Do kraja ove ljetnje škole učenici će imati priliku: proširiti svoje znanje o migracijama i graničnim režimima, integraciji i solidarnosti nakon 2014. godine; razumjeti kako režimi, prakse i reprezentacije mobilnosti i migracije utiču na svaki aspekt modernog društva; upoznati se sa solidarnošću u teoriji i praksi i povezanim izazovima; angažuju se sa nevladinim organizacijama i shvate kako životi izbjeglica i migranata oblikuju nove realnosti.

USLOVI

Kandidati moraju biti studenti završnih godina osnovnih ili postdiplomskih studija ili doktorski kandidati registrovani na univerzitetskom kursu iz oblasti migracija ili srodnih društvenih nauka  i da tečno govorie engleski. Svaki drugi kandidat treba da pokaže veliko interesovanje za pitanja vezana za migraciju da bi bio primljen u program.

NAČIN PRIJAVE

Kandidati se mogu prijaviti popunjavanjem aplikacione forme na sljedećem linku: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1RBWcIFffBrMKG-G5itpzczuXlGzH2BXWTCjDf2E6OUp-rg/viewform

Detaljnije:

https://york.citycollege.eu/frontend/article.php?aid=3818&cid=394&t=Summer-School-2022

 

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative(BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“

Posljednji postovi