Prijavite se za međunaronu stipendiju za dodiplomske zasluge

Međunarodna dodiplomska stipendija za zasluge univerziteta Sheffield nudi postdiplomske studije iz oblasti kurseva koji se nude na univerzitetu.

OBLAST:

Kursevi
OPIS:
Ovu stipendiju pruža univerzitet u Sheffieldu. Vrijednost ove stipendije jje djelimično finansiranje, odricanje od školarine u iznosu od 50%. Stipendija je otvorena za međunarodne kandidate (koji nisu iz EU).
USLOV:
-Međunarodna dodiplomska stipendija za zasluge 2021. otvorena je za sve međunarodne aplikante (koji nisu EU)
-Student mora da upiše redovni dodiplomski kurs na univerzitetu
-Svi kursevi dodiplomskih studija ispunjavaju uslove sa izuzetkom medicine (A100 / A101) i stomatologije (A200)
-Kandidati moraju da pokažu snažnu posvećenost i akademske rezultate
-Kandidati moraju da pruže jasnu artikulaciju budućih ambicija i ciljeva povezanih sa kursevima koji se primjenjuju kako bi ispunili uslove za stipendiju na univerzitetu u Sheffieldu
-Studenti moraju da ispune sve zahtjeve za napredovanjem i kriterijume specifične za program
-Rezultati stipendija biće objavljeni do 11. juna 2021.
NAČIN PRIJAVE:
Za prijavu idite na link: https://www.sheffield.ac.uk/…/international…
ROK PRIJAVE:
17.maj 2021.
Detaljnije: https://www.sheffield.ac.uk/…/international…
(mladiinfo.me)

 
 
 
 

Posljednji postovi