Prijavite se za međunarodnu stipendiju na univerzitetu u Njufaundlendu

Međunarodna stipendija na memorijalnom univerzitetu u Njufaundlendu nudi posdiplomske studije iz oblasti kurseva koje univerzitet nudi.

OBLAST:
Više oblasti
 OPIS:
Ovu stipendiju obezbjeđuje memorijalni univerzitet u Njufaundlendu . Vrijednost ove stipendije je 4.400 USD. Stipendija je otvorena za studente iz svih zemalja.
USLOVI:
-Prijave su primaju iz cijelog svijeta.
– Kandidati moraju da se prijave za dodiplomske studije iz bilo koje predmetne oblasti na istom univerzitetu.
– Kandidati moraju da ispunjavaju sve date kriterijume:
– Da bi se uzeo u obzir za ove zadužbine, kandidat mora da ispunjava uslove za plaćanje pune međunarodne dodiplomske takse, mora se prijaviti na najmanje devet kreditnih sati u svakom od dva semestra u prvoj akademskoj godini na memorijalnom univerzitetu u Njufaundlendu.
-Podnosioci zahtjeva bi trebalo da imaju minimum od 31 kreditnog sata za prenos kredita I da zadovolje uslove stipendije.
NAČIN PRIJAVE:
Za više informacija posjetite link: https://www.mun.ca/…/internat…/internationalentrance.php
 ROK ZA PRIJAVU:

  1. 04. 2021.

Detaljnije: https://www.mun.ca/…/internat…/internationalentrance.php
(mladiinfo.me)

Posljednji postovi