Prijavite se za međunarodni kurs obuke za omladinske radnike „RutAlternativa“

Volonterski centar Vojvodine (SCI Srbija) otvara poziv za međunarodni kurs koji ima za cilj omogućiti omladinskim radnicima da obuče mlade u svojim gradovima da postanu organizatori obrazovnih pješačkih tura čiji je cilj istražiti različite stvarnosti mjesta i ispričati alternativne priče o njemu. Održaće se 4-11. Oktobra u Novom Sadu.

OBLAST:

Omladinski rad

OPIS

Edukativne šetnje su (uglavnom volonterske) organizovane šetnje kroz grad ili susjedstvo sa svrhom da pojedincima i grupama predstave iskustva onih koji žive na određenom mjestu, kroz njihovu jedinstvenu perspektivu: ove šetnje se odvijaju u mnogim gradovima širom sveta i imaju različite svrhe, poput približavanja lokalnog stanovništva kulturama i tradicijama migranata u njihovim gradovima, podizanja svesti o uslovima života urbanih beskućnika itd. Bilo koja tema može biti uključena u obrazovne pješačke ture: klimatske promjene, društveni pokreti, kulture mladih, biodiverzitet, urbani vrtovi, kulturna raznolikost, gentrifikacija samo su neka područja koja se mogu pokriti!

Faze projekta su:

  • međunarodni kurs obuke (6 radnih dana) u Novom Sadu, Srbija, gde će polaznici upoznati metodologiju obrazovnih pešačkih tura;
  • naknadnu jednodnevnu obuku koju će učesnici međunarodne obuke organizovati za svoje vršnjake u svojim organizacijama/gradovima-tako da će naučiti osnove ove metodologije i biti u mogućnosti da kreiraju svoje obrazovne pješačke ture;
  • pilot pešačke ture u svakom gradu (priprema, promocija, implementacija, evaluacija) koje organizuju učesnici međunarodnih kurseva obuke uz podršku partnerskih organizacija;
  • konačna e-publikacija o obrazovnim šetnjama, napravljena korišćenjem inputa i alata iz TC-a, kao i iz direktnog iskustva učesnika i ruta koje su stvorili u svojim gradovima.

USLOVI

Svi potencijalni učesnici koji se prijavljuju za ovaj projekat treba da zadovolje sledeće kriterijume:

-imati 18 ili više godina

-živjeti u: Albaniji, Austriji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Nemačkoj, Kosovu, Crnoj Gori, Srbiji, Sloveniji, Švajcarskoj i Turskoj

– biti u mogućnosti da radi na engleskom jeziku

-biti zainteresovani za teme kursa obuke i imati snažnu motivaciju da deluju kao multiplikator

-biti u mogućnosti da prisustvuju tokom celog trajanja (od 4. do 11. oktobra)

NAČIN PRIJAVE 

Možete se prijaviti putem linka

ROK ZA PRIJAVU:

31.08.2021.godine

Detaljnije na:

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/international-training-course-for-youth-workers-rutalternativa.9590/

(mladiinfo.me)

Posljednji postovi