Prijavite se za nagrade Ujedinjenih nacija u javnom sektoru

Nagrade u javnom sektoru Ujedinjenih nacija (UNPSA) predstavljaju najprestižnije međunarodno priznanje izvrsnosti u javnoj službi. Nagrađuje kreativna postignuća i doprinose institucija javne službe koji vode do efikasnije i odgovornije javne administracije u zemljama širom svijeta.

OBLAST:
Javna administracija
OPIS
Kroz takmičenje jednom godišnje, nagrade u javnom sektoru Ujedinjenih nacija promovišu ulogu, profesionalizam i vidljivost javnog sektora. Dan javne službe Ujedinjenih nacija ima za cilj proslavu vrijednosti i kvaliteta javnog sektora za zajednicu; zatim naglasiti doprinos javnog servisa u procesu razvoja; prepoznati rad javnih službenika i ohrabriti mlade ljude da grade karijeru u javnom sektoru. Od prve ceremonije dodjele nagrada 2003. godine, Ujedinjene nacije su primale povećan broj prijava iz cijelog svijeta. UNPSA sada pokreće nominacije za sljedeće kategorije:
• podsticanje inovacije da bi se pružile inkluzivne i pravedne usluge za sve, uključujući i putem digitalne transformacije;
• poboljšanje efikasnosti javnih institucija za postizanje ciljeva održivog razvoja;
• promovisanje rodno-osjetljivih javnih usluga za postizanje ciljeva održivog razvoja;
• institucionalna spremnost i odgovor u doba krize.
USLOVI
– Mogu se prijaviti sve institucije javnog sektora na nacionalnom, pod-nacionalnom i lokalnom nivou iz svih zemalja članica Ujedinjenih nacija.
U slučaju partnerstava (uključujući civilno društvo, privatni sektor, akademski sektor itd.) nominovani mora biti institucija javnog sektora;
– I samostalna nominacija i nominacija od treće strane su dozvoljene. Aplikacije bi trebalo da su pokrenute od neke organizacije;
– Inicijativa mora biti inovativna i relevantna nekoj od nagrada za javni sektor Ujedinjenih nacija;
– Inicijativa mora da je implementirana najmanje dvije godine, sa demonstriranim i dokumentovanim uticajem;
– Nominacija mora biti uredno popunjena;
– Podnijeto mora sadržati sva potrebna prateća dokumenta;
– Inicijativa ne smije imati prethodno dobijenu UNPSA nagradu;
– Da bi se spriječio konflikt interesa, inicijativa ne smije biti implementirana od sistema Ujedinjenih nacija.
NAČIN PRIJAVE
Kandidati se pozivaju da se pridruže vebinaru za razvoj kapaciteta o UNPSA 6. oktobra 2020. godine (8.00-10.30 am EDT) da se diskutuje o UNPSA procesu i poboljša kapacitet institucija kako bi uspješno pripremili nominaciju za UNPSA 2021. Ako želite učestvovati: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfu2hTuTGqIk…/viewform
Nominacije se predaju na linku: https://publicadministration.un.org/unpsa
ROK ZA PRIJAVU:
18. novembar 2020. godine
Detaljnije: https://publicadministration.un.org/en/UNPSA
(mladiinfo.me)