Prijavite se za obuku o neformalnom obrazovanju

Cilj ove obuke je unaprjeđenje uticaja, principa i metoda neformalnog obrazovanja u stvaranju mogućnosti za osnaživanje mladih ljudi kao stvarnih aktera društva (od lokalnog do evropskog nivoa).

OBLAST:

Omladinski rad, neformalno obrazovanje

OPIS

Ova obuka ima  za cilj:

  • Da stimuliše učesnike da osjete i razmisle o moći neformalnog obrazovanja eksperimentisanjem sa različitim vrstama neformalnih obrazovnih metoda;
  • Analizu uloge i prijema neformalnog obrazovanja u različitim zemljama Evrope;
  • Promjenu postojećih i rastućih potrošačkih pristupa mladima u oblasti neformalnog obrazovanja;
  • Istraživanje značenja, uloge i komplementarnost različitih obrazovnih dimenzija (formalnih, neformalnih, informalnih);
  • P​reispitivanje svakodnevne prake omladinskog rada;
  • Razumijevanje principe neformalnog obrazivanja u okviru Erasmus+ programa i kako se ovo može koristiti kao efikasan alat.

Obuka nije ograničena na nekoliko dana koje učesnici provode zajedno, već počinje prije samog susreta. Učesnici stoga treba da budu svjesni da će biti aktivno uključeni od samog početka.

USLOVI

Obuka je otvorena za 30 učesnika i namijenjena je: omladinski radnicima, trenerima, omladinskim liderima, menadžerima omladinskih projekata, omladinskim trenerima, nastavnicima

NAČIN PRIJAVE

Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem online aplikacione forme

https://www.salto-youth.net/mysalto/login/?pfad=%2Ftools%2Feuropean-training-calendar%2Fapplication-procedure%2F11836%2Fapplication%2F

ROK ZA PRIJAVU:
29.07.2023.

Detaljnije na:

http://trainings.salto-youth.net/10934

 

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative(BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“

Posljednji postovi