Prijavite se za obuku za novinare

Balkan Investigative Reporting Network (BIRN) poziva sve zainteresovane novinare da se prijave za obuku o digitalnim pravima koja će se održati u Podgorici u periodu 16-18 maj 2023. godine.

OBLAST:

novinarstvo

OPIS

S obzirom da se tehnologija brzo razvija, za novinare je od suštinskog značaja da budu u toku sa najnovijim tehnikama i metodama kako bi otkrili i na odgovarajući način izvještavali o kršenju digitalnih prava. Da bi se uhvatio u koštac sa ovim izazovom, BIRN organizuje trodnevnu obuku za crnogorske novinare u Podgorici koja će se fokusirati na teorijski i praktični okvir neophodan za razumijevanje digitalnih prava i kako izvještavati o kršenju, blokiranju i filtriranju sadržaja, manipulacijama i propagandama,

BIRN-ova obuka će odabranim novinara iz Crne Gore pružiti sveobuhvatno razumijevanje problema o kojima je riječ, pomažući im da efikasnije identifikuju i izvještavaju o kršenju digitalnih prava. Novinari igraju ključnu ulogu u podizanju javne svijesti i pokretanju promjena, a osposabljavujući ih neophodnim vještinama i znanjem, ova obuka će im omogućiti da naprave efektne priče koje mogu doprinijeti informisanoj javnoj debati i na kraju dovesti do promjena politike koje štite i promovišu kršenje digitalnih prava na prostoru Balkana. Program će se takođe fokusirati na multimediju, savremene alate i moderne novinarske pristupe kao što su istraživanje otvorenog koda, novinarstvo podataka, provjera činjenica i prekogranična saradnja.

Po završetku obuke, novinari će imati priliku da predstave svoje ideje BIRN-u. Odabrani novinari će dobiti mentorstvo na poslu i finansijsku podršku za istraživanje i primjenu svojih novostečenih vještina kako bi implementirali svoje ideje u slučajevima kršenja, blokiranja sadržaja, filtriranja, manipulacije i propagande u digitalnom okruženju.

USLOVI

Kako biste se prijavili za ovu obuku potrebno je da:

– ste novinar sa iskustvom iz Crne Gore;

– da ste zainteresovani za digitalna prava;

– da pokažete aktivan angažman u oblasti digitalnih prava.

NAČIN PRIJAVE

Kako biste se prijavili potrebno je popuniti aplikacionu formu i poslati je na applications@birnnetwork.org.

ROK ZA PRIJAVU:

01.05.2023.

Detaljnije na:

https://birn.eu.com/news-and-events/digital-rights-training-for-montenegrin-journalists-applications-open

Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative(BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“

Posljednji postovi