Prijavite se za online trening “Biti civilno angažovan”

COMETS je neklasična obuka za trenere, pruža naprednim trenerima na međunarodnom nivou mogućnosti da se okupe kako bi razmislili, razgovarali i razvili svoju praksu. Obuka je namijenjena naprednim trenerima sa fokusom na dimenziju civilnog angažmana, zasnovana na ETS modelu kompetencija za trenere koji rade na međunarodnom nivou i održava se od 2. do 6. novembra.

Top 7 Online Jobs of the Future for Students - NewsWatchTV
OBLAST:
Civilni sektor
OPIS:
‘COMETS kursevi obuke’ razvijeni su kao podrška naprednim trenerima u razvoju njihovih kompetencija, a svaki se kurs fokusira na jedno područje kompetencija gore spomenutog modela. Stoga, ovim pozivom, JUGEND für Europa, Njemačka nacionalna agencija za Erasmus + mlade u akciji, zajedno sa SALTO T&C RC pozivaju trenere da učestvuju u ovom trećem izdanju COMETS-a: „Integrisanje civilnog angažmana u rad trenera“.
Ova posebna kompetencija iz modela uključuje sljedeće kompetencije:
• Povezivanje politika za mlade i obrazovnih programa
• Integrisanje političkih vrijednosti i uvjerenja u kontekst rada trenera
• Podrška učenicima u razvoju političkog mišljenja
• Primjena demokratije i principa ljudskih prava
USLOVI:
Mogu se prijaviti napredni treneri na međunarodnom nivou, treneri-učenici koji imaju sposobnost usmjeravanja sopstvenog učenja, a posebno sposobnost samoprocjene sopstvenih kompetencija. Moraju se obavezati da će učestvovati tokom cijele sedmice od 5 dana, uključujući oko 3 sata internetskih sastanaka svakog dana ujutro (prije podne po srednjoeuropskom vremenu), sa veb-kamerom.
Prije podnošenja zahtjeva, kontaktirajte nacionalnu službu države u kojoj prebivate da biste provjerili da li je uključena u ovaj konkretan projekat i da li je obavezna pokriti putne troškove.
NAČIN PRIJAVE:

Možete se prijaviti preko linka: https://www.salto-youth.net/mysalto/login/…
ROK ZA PRIJAVU:
4. oktobar 2020. godine
Detaljnije: https://www.salto-youth.net/…/comets-being…/…
(mladiinfo.me)