Prijavite se za program doktorskih studija za ekonomiju i finansije u Milanu

Diplomska škola Univerziteta Cattolica del Sacro Cuore u Milanu nudi doktoratski program za ekonomiju i finansije za akademsku 2021-2022, koji počinje početkom novembra 2021. Od ove godine program će trajati četiri godine umjesto tri.

OBLAST:

Ekonomija i finansije

OPIS

Prva tri termina Programa posvećena su naprednim kursevima. Tokom preostalog vremena studenti se nose sa kratkim kursevima i rade na svojim individualnim istraživanjima pod nadzorom člana fakulteta. The Ph.D. disertacija se može usredsrediti na bilo koje istraživačko područje članova Fakulteta. Podnosioci zahteva moraju da plate taksu u iznosu od 100 €. Uplata je potrebna na kraju onlajn procedure i može se podmiriti samo putem kreditnih kartica (VISA / MASTERCARD).
Četiri studenta će dobiti četvorogodišnju stipendiju sa bruto prihodom od 15.343,28 € godišnje. Mjesečna naknada može se povećati i do 50% za doktorske studente koji borave u inostranstvu. Takođe će postojati dodaci za kratkotrajnu mobilnost (od druge godine).

USLOVI

Prijave će se primati od kandidata svih starosnih grupa i nacionalnosti koji drže italijansku diplomu (Diploma di laurea kuadriennale, laurea specialistica, laurea magistrale) ili njen ekvivalent priznat od strane akademskih vlasti u skladu sa međuuniverzitetskim sporazumima o saradnji i mobilnosti. Ukoliko diploma nije još priznata možete se i dalje prijaviti pod uslovom da u prijavu uključite sve potrebne dokumente za donošenje odluke u vezi sa ekvivalencijom.

NAČIN PRIJAVE 

Možete se regostrovati putem linka. Tu možete postaviti svu potrebnu dokumentaciju osim 2 pisma preporuke koja moraju biti poslata od strane osobe koja daje preporuku na mejl: defap@unicatt.it

ROK ZA PRIJAVU:

09.07.2021.godine do 14:00h
Detaljnije na:
https://scuoledidottorato.unicatt.it/defap-admissions-admission-criteria#content
ili https://linksharing.samsungcloud.com/cuv5RDQBITdB
(mladiinfo.me)