Prijavite se za razmjenu na Univerzitetu Zarlanda

 

Univerzitet Crne Gore poziva sve zainteresovane da se prijave na konkurs za razmjenu studenata u okviru Erasmus+ programa na Univerzitetu Zarlanda u Njemačkoj.

OBLAST:

medicina, pravo, filologija

OPIS

Univerzitet Zarland osnovan je 1948. godine kao dvojezični univerzitet pod pokroviteljstvom francuske vlade. Sa svojim izraženim međunarodnim fokusom i jakim vezama sa univerzitetima u Evropi i širom svijeta, Univerzitet Zarland nudi širok spektar prekograničnih akademskih programa. Bliske kooperativne veze takođe povezuju naučnike Univerziteta Zarland sa univerzitetima širom svijeta, kao i sa mnogim istraživačkim institutima.

Po osnovu institutcionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost sklopljenog u okviru Erasmus+ programa, Univerzitet Crne Gore nudi mobilnost studenata u zimskom semestru akademske 2023/2024 godine. Broj stipendija koje se nude jeste 6. Nivoi studija koji su pokriveni su: osnovne, master i doktorske studije. Trajanje mobilnosti studenata je 6 mjeseci.

USLOVI

Mogu se prijavili studenti Medicinskog, Pravnog i Filološkog fakulteta.

NAČIN PRIJAVE

 • Kako biste se prijavili potrebno je da:
 • Popunjen online prijavni formular – https://forms.gle/5zguW7TAqNYZz4387
 • Uvjerenje o prosječnoj ocjeni i prevod uvjerenja na engleski jezik
 • Kopija posljednje diplome (ukoliko je ima)
 • Potvrdu o studiranju i prevod potvrde na engleski jezik
 • Dokaz o znanju engleskog jezika/jezika nastave (najmanje B2 nivo)
 • CV u Europass formatu
 • Motivaciono pismona engleskom jeziku/jeziku nastave
 • Predlog Ugovora o učenju(sa prodekanom u čijoj je nadležnosti međunarodna saradnja sastaviti listu predmeta koji će se slušati na univerzitetu domaćinu; Ugovor je sklon izmjenama, ali u fazi prijave je potrebno napraviti inicijalni predlog)
 • Dokumentovane vannastavne aktivnosti (ukoliko ih ima): međunarodni studentski skupovi, aktivnosti studentskih organizacija, stručna usavršavanja, pohađanje ljetnjih škola, volontiranje.
 • Skenirana kopija prve stranice pasoša
 • Izjava o dosadašnjem učešću u programima mobilnosti (da li je student učestvovao, koliko puta u toku trenutnognivoa studija i u kojim programima)
 • Ukoliko je je kandidat student sa invaliditetom, dostaviti potvrdu ili naglasiti prodekanu

Za prijavu za razmjenu na doktorskim studijama potrebno je podnijeti sljedeća dokumenta:

 1. CV u Europass formatu
 2. Motivaciono pismo sa detaljnim predlogom istraživanja na engleskom jeziku/jeziku nastave
 3. Lista publikacija
 4. Pismo preporuke od strane profesora na matičnoj jedinici
 5. Dokaz o prijavljenoj temi doktorske disertacije
 6. Uvjerenje o položenim ispitima kao prevod na engleski jezik
 7. Kopija posljednje diplome sa studija
 8. Pozivno pismo potpisano od strane potencijalnog mentora na Univerzitetu Zarlanda
 9. Dokumentovane vannastavne aktivnosti (ukoliko ih ima): međunarodni studentski skupovi, aktivnosti studentskih organizacija, stručna usavršavanja, pohađanje ljetnjih škola, volontiranje…
 10. Kopija pasoša
 11. Ukoliko je kandidat student sa invaliditetom i/ili nepovoljnim materijalnim satusom priložiti dokaz
 12. Izjava o dosadašnjem učešću u programima mobilnosti (da li je student učestvovao, koliko puta u toku trenutnog nivoa studija i u kojim programima)
 13. Popunjen onlajn prijavni formular – https://forms.gle/5zguW7TAqNYZz4387
 14. Dokaz o poznavanju engleskog jezika/jezika nastave (najmanje B2 nivo)

 

ROK ZA PRIJAVU:

24.04.2023.

Detaljnije na:

 1. https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/160285-univerzitet-zarlanda-rok-24-april-2023

 

Hocu.ba

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative(BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“

 

 

 

 

 

Posljednji postovi