Prijavite se za stažiranje u oblasti ljudskih prava

minka project

OBLAST:
Ljudska prava
OPIS
Mnogo porodica a posebno žene i djeca imaju probleme, ne samo finansijske, već i emocionalne i psihološke a koji su direktno povezani sa situacijom unutrašnjih sukoba u Peruu kroz koje država i danas prolazi.
Organizacija interveniše direktno u ovim oblastima i zajednicama koristeći holistički pristup i obavljajući direktan socijalni rad. Trenutno su u fazi u kojoj sprovode istraživanja o ljudskim pravima i rodnim pitanjima, socioekonomske studije i uticaj savremene kulture grada na prava ovih ljudi kao i sprovođenje studija slučaja, ličnog i psihološkog uticaja, dobijanje relevantnih podataka, vode mnogo razgovora licem u lice, održavaju radionice i posjete kao i aktivnosti u vezi sa obrazovanjem, kulturnom revalorizacijom, rodnim nasiljem i drugim važnim pitanjima, promovišu grupnu organizaciju i međusobnu podršku kako bi se mogli suočiti sa teškom situacijom.
Kandidat će imati mjesečnu novčanu naknadu, ekvivalentnu minimalnoj plati u Peruu od 270 dolara, kao i druge opcije i benefite koje se dogovaraju sa koordinatorom za Peru.
USLOVI
– Minimum 21 godinu
– Sposobnost i strpljenje za rad sa djevojčicama (uzrasta 5 do 9 godina) i ženama svih starosnih grupa
– Bilo bi idealno da posjedujete vještine ili interese vezane za jogu, fitnes, zdravlje holističke energije i srodne duhovne filozofije
– Tolerantan, prilagodljiv i otvoren um
– Imati puno energije i u stanju da prihvatate izazove
– Sposobnost integracije i rada u multikulturalnom timu
– Osnovno znanje španskog (nije obavezno)
NAČIN PRIJAVE
Prijavu možete pronaći na linku: http://minkaproject.info/application/
ROK ZA PRIJAVU
4. januar 2021.
Detaljnije: http://minkaproject.info/
 
(mladiinfo.me)