Prijavite se za stipendiju političkih nauka u Oslu

Otvorene su prijave za stipendiju za doktorske studije političkih nauka Univerziteta u Oslu 2021/2022.


OBLAST:
Obrazovanje
OPIS:
Odsjek za političke nauke nudi dva slobodna mjesta za stipendije za doktorate. Imenovanje je na period od četiri godine sa 25% nastavnih zahtjeva. Na Odsjeku je nastava organizirana u pet cjelina: javna politika i administracija, uporedna politika, politička teorija, međunarodna politika i metode istraživanja. Uspješni kandidati radiće kao doktorski saradnici na projektu „Izgradnja otpornosti: socijalna otpornost, rodna dinamika i lokalni mir u dugotrajnim sukobima“, koji finansira Europsko vijeće za istraživanje. Kandidati će biti dio doktorata na fakultetu, a očekuje se da će obavljeni rad dovesti do doktora znanosti iz političkih nauka.
USLOVI:
Mogu se prijaviti svi zainteresovani kandidati.
NAČIN PRIJAVE:
Za više informacija o načinu prijave na: https://www.sv.uio.no/isv/
ROK ZA PRIJAVU:
05.01.2021. godine
Detaljnije: https://www.jobbnorge.no/…/phd-research-fellowship-in…
(mladiinfo.me)