Prijavite se za stipendiju programa za reviziju portala

Top Portal Review najavljuje recenziju Top Portal – TPR stipendijski program. Stipendija je otvorena za sve studente koji se školuju na fakultetu ili univerzitetu.

OBLAST:
Revizija
OPIS
Top Portal Review ponudit će 5 000 dolara uspješnom kandidatu za podršku studiranju ili istraživanju.
USLOVI
Mogu se prijaviti kandidati svih nacionalnosti uz uslov da moraju biti studenti na fakultetima ili univerzitetima.
NAČIN PRIJAVE
Da bi se prijavili potrebno je da napišete kreiranje baze eseja na vrhu trenutnih trendova savremene tehnologije u obrazovanju. Tema zadatka je: Koje su potencijalne koristi od usvajanja savremene tehnologije u obrazovanju?
ROK ZA PRIJAVU:
31.10.2020. godine
(mladiinfo.me)