Prijavite se za stipendiju Univerziteta Bologna

Univezitet Bologna pomaže svojim međunarodnim studentima da uspješno završe svoje studije sa grantovima za završetak studija.

 OBLAST:      

više oblasti

OPIS

Studijski grantovi Univerziteta u Bolonji za međunarodne studente 2022. nude se za diplomirane, master studije u oblasti svih predmeta koje nudi Univerzitet. Ovu stipendiju obezbeđuje Univerzitet u Bolonji i vrijednost ove stipendije je samo školarina, do 80.000 evra.

USLOVI

Kandidati moraju ispuniti uslove odgovarajućih programa za koje se prijavljuju:

  • Nisu građani Italije;
  • Posjeduju kvalifikacije za prijem u izabrani program prvog, pojedinačnog ili drugog ciklusa koji je izdala institucija van italijanskog obrazovnog sistema ili u italijanski institut van Italije, nakon najmanje dvije godine pohađanja nastave. Ako je kvalifikacija za prijem jednogodišnja titula, prethodna kvalifikacija će se takođe uzeti u obzir. Kvalifikacije koje izdaju institucije Republike San Marino ne zadovoljavaju ovaj uslov;
  • Državljanstvo podnosioca zahtjeva se ne uzima u obzir;
  • Ispunjavaju uslove za prijem za izabrani diplomski program ili će ispuniti takve uslove u trenutku registracije;
  • Nisu trenutni studenti na Univerzitetu u Bolonji za programe prvog, jednog ili drugog ciklusa. Oni čija je studentska karijera (prvi, pojedinačni ili drugi ciklus studija) završena u okviru A.I. 2020-21 iz bilo kog razloga se ne smatraju studentima. Odustajanja od studija moraju biti obavljena prije objavljivanja ovog poziva;
  • Već nisu imali koristi od stipendije Unibo Action 2 ili odricanja od Unibo Action 1;
  • Nemaju 30 ili više godina na dan roka za poziv.

NAČIN PRIJAVE

Kandidati se mogu prijaviti popunjavanjem aplikacione forme na sljedećem linku: https://www.unibo.it/en/services-and-opportunities/study-grants-and-subsidies/study-grants-for-international-students

Detaljnije:

https://www.wemakescholars.com/scholarship/university-of-bologna-study-grants-for-international-students

 

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative(BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“