Prijavite se za stipendiju univerziteta u Melburnu

Univerzitet u Melburnu objavljuje stipendiju May i Romeo Schiavon u novinarstvu. Stipendija je dostupna australijskim i inostranim studentima koji žele da studiraju na osnovnim ili magistarskim programima na Univerzitetu.

OBLAST:
Obrazovanje
OPIS:
Osnovan 1853. godine, univerzitet u Melburnu je institucija javnog duha koja daje prepoznatljiv doprinos društvu u istraživanju, učenju, podučavanju i angažovanju. Nudi razne bačelor, master i istrživačke programe.
Pristupanjem ovom univerzitetu studenti će steći obrazovanje i mogućnosti za karijeru svjestke klase u sigurnom i prijatnom okruženju. Na univerzitetu, kandidati mogu doći do izražaja u profesionalnom svijetu i dobiti mogućnosti za zaposlenje.
Univerzitet će obezbijediti do 20000 dolara pobjedničkim kandidatima za magistarske studije novinarstva.
USLOVI:
Mogu se prijaviti kandidati iz cijelog svijeta.
Da biste ispunjavali uslove za prijavu, potrebno je da budete upisani ili pri upisu na magistarske studijske programe novinarstva sa 150 ili 200 bodova na univerzitetu u Melburnu.
Kao dio prijave, kandidati moraju da predaju kopije akademskih transkripta, izjavu do 100 riječi i dokaz o znanju engleskog jezika.
Za prijem, podnosilac zahtjeva mora imati diplomu iz prethodne godine prije nego se prijavi na konkurs.
NAČIN PRIJAVE:
Za ovu stipendiju ne postoji poseban postupak prijave. Kandidati će se automatski razmatrati za ovu stipendiju kada se prijave za prijem na magistarske studije na univerzitetu u Melburnu.
ROK ZA PRIJAVU:
21. septembar 2020.
(hocu.ba)