Poziv za dodjelu grantova za priče iz oblasti naučnog novinarstva

Bosanskohercegovačko-američka akademija umjetnosti i nauka (BHAAAS) i Mediacentar Sarajevo objavljuju poziv za dodjelu grantova za analitičke i istraživačke priče o aktuelnim temama iz nauke i tehnologije a u cilju razvoja naučnog novinarstva u BiH. Dobitnici granta će imati mentorsku podršku profesionalnih novinara i naučnika, a priče će se objaviti i biti dostupne u bh. medijima.
Uslovi za prijavu:
Mogu se prijaviti samo osobe iz Bosne i Hercegovine.
Mogu se prijaviti novinari i naučnici koji se bave ili se žele baviti naučnim novinarstvom i koji imaju do 10 godina radnog iskustva.
Mogu se prijaviti studenti novinarstva ili prirodnih/tehničkih nauka koji se bave ili se žele baviti naučnim novinarstvom.
Rok za podnošenje prijave: 05.08.2021.
Vrijeme za pripremu i objavu priče: 30 dana
Iznos stipendije: $800 (bruto)
Ocjenjivanje i odabir prijava
Sve prijave će ocijeniti komisija za odabir koja se sastoji od članova Mediacentra Sarajevo i BHAAAS-a. Bodovat će se sljedeće:

  • Kvalitet predloženog sadržaja i predloženih izvora
  • Pristup predloženoj temi i relevantnost
  • Prednost će imati aplikanti koji nemaju mnogo iskustva u naučnom novinarstvu, a žele da steknu iskustvo i razviju vještine potrebne za kvalitetno izvještavanje o nauci.

Ukoliko želite da se prijavite, molimo da ispunite sljedeću aplikaciju.
Poziv je dio projekta “Razvoj naučnog novinarstva u Bosni i Hercegovini” koji implementira BHAAAS u saradnji sa Mediacentrom Sarajevo i uz podršku Fonda Otvoreno društvo BiH.
(media.ba)