Prijavite se za stipendiju fondacije Alexander von Humboldt

Fondacija Alexander von Humboldt nudi stipendije u iznosu od 2.670 – 3.170 eura na mjesečnom nivou za istraživački rad u Njemačkoj.

OBLAST: 

Više oblasti

OPIS 

Fondacija Alexander von Humboldt nudi stipendiju visoko kvalifikovanim istraživačima stipendijom Georg Forster. Uslov je da dolazite iz zemlje u razvoju ili tranziciji.

USLOVI 

Morate biti državljanin zemlje u razvoju ili zemlje u tranziciji – isključujući PR Kinu i Indiju.
Ako ste univerzitetsku diplomu ili univerzitetski doktorat stekli u Njemačkoj, možete se prijaviti ako najmanje pet godina živite i radite u nekoj od zemalja u razvoju ili tranziciji sa liste.
Potrebno znanje jezika:

  • Prirodne nauke i inženjerstvo: Morate dobro poznavati njemački ili engleski jezik.
  • Humanističke, društvene nauke i medicina: Morate dobro poznavati njemački jezik ako je to neophodno za uspješno sprovođenje  istraživanja. U suprotnom, biće dovoljno dobro znanje engleskog jezika.

NAČIN PRIJAVE 

Možete se prijaviti putem linka.

ROK ZA PRIJAVU:

30.06. 2021. godine
Detaljnije na: LINK