Prijavite se za studijsku posjetu Švedskoj

Švedska agencija za mlade i civilno društvo poziva sve zainteresovane da se prijave za studijsku posjetu Geteborgu čiji je cilj istraživanje lokalnog omladinskog rada sa fokusom na mlade koji vode i organizuju slobodne aktivnosti za mlade u opštini Geteborg.

OBLAST:

omladinski rad

OPIS

Ova studijska posjeta okuplja omladinske radnike i predstavnike opština i omogućava im da istraže lokalni omladinski rad u Geteborgu, Švedska. Učesnici će se upoznati sa sistemom omladinskog rada u Geteborgu, upoznati se sa predstavnicima opštine Geteborg i razmijeniti iskustva i prakse o tome kako rade sa aktivnostima za mlade. Učesnici će takođe posjetiti omladinske centre i upoznati lokalne omladinske radnike, kao i mlade koji učestvuju u programima slobodnih aktivnosti.

Tokom studijske posjete biće predstavljena i EGL povelja o omladinskom radu i razgovori o tome kako omogućiti buduću saradnju u okviru programa EU za mlade Erasmus+ i Evropskog korpusa solidarnosti. Studijska posjeta će se realizovati u periodu 19-22 jun. Ova studijska posjeta dio je lokalnog projekta Europa goes local i ima za cilj povećanje kvaliteta lokalnog rada sa mladima kroz razmjenu najboljih praksi.

USLOVI

Mogu se prijaviti svi zainteresovani, dok će pri selekciji biti privilegovani učesnici koji predstavljaju instituciju opština.

NAČIN PRIJAVE

Kako biste se prijavili potrebno je posjetiti sajt: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/egl-study-visit-on-local-youth-work-gothenburg-sweden.11064/

ROK ZA PRIJAVU:

17.04.2023.

Detaljnije na:

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/egl-study-visit-on-local-youth-work-gothenburg-sweden.11064/

Preuzeto: Hocu.ba

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative(BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“