Prijavite se za trening na temu radnih prava mladih

Neformalno udruženje mladih “Udruženi Solidarni”, u saradnji sa NVO Asocijacija za edukaciju i razvoj i NVO Savez za djecu i mlade KUĆA, 17. juna,  u 17.00h, organizuje prvi od četiri treninga na temu radnih prava mladih.

OBLAST:
Više oblasti
OPIS:
Cilj ove obuke je da mladi ljudi, bili oni zaposleni, pripravnici, volonteri, studenti, đaci, ili nezaposleni, povećaju svoju informisanost i znanje iz oblasti radnih prava koja im pripadaju, kao i da se osnaže u borbi za njihovu zaštitu. Tokom četiri treninga, na kojima će se obrađivati po dvije teme iz oblasti radnih prava, mladi ljudi će imati prilike da čuju i da se raspitaju o najčešćim pitanjima vezanim za radni odnos, kao i da se posvjetuju sa našim trenerima o načinima kako da rariješe sopstvene nedoumice i probleme.
Predavači našim radionicama biće stručna lica iz sindikata, nvo sektora i akademske zajednice.
Svi učesnici koji budu prisustvovali na više od 75% treninga, dobiće sertifikat o pohađanoj obuci.
Na prvom treningu, koji će se na zoom platformi održati 17. juna, u periodu od 17.00h do 20.00h, obrađivaće se sledeće teme:
– Šta su radna prava mladih i zašto su važna?
– Zasnivanje radnog odnosa i ugovori o radu!
Treneri na prvoj radionici će biti:
–          Pavić Radović, profesor filozofije i sindikalni aktivista, izvršni direktor NVO KUĆA;
–          Predrag Spasojević, pravnik, predsjednik sindikalne organizacije UIKS-a.
Agendu možete preuzeti ovdje.
USLOVI:
Mogu se prijaviti svi zainteresovani mladi.
NAČIN PRIJAVE:
Potrebno je da prijave za učešće pošaljete na mejl aernvo@gmail ili facebook stranicu AER asocijacija za edukaciju.
ROK ZA PRIJAVU:
16.06.2021. godine
Detaljnije:
Više informacija možete dobiti putem mejla: aernvo@gmail.
(mladiinfo.me)